Pressmeddelande

Agilit Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

  • Publicerad: 2022-02-23
  • Senast ändrad: 2022-11-01

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Agilit Holding AB erhöll den 21 februari 2022 ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. Förväntad första dag för handel är måndag den 28 februari. Bolagsbeskrivning i detta ärende publiceras idag på Agilit Holdings hemsida  Agilit Holding Investorsite

Om Agilit Holding

Agilit Holding är en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, fysiska så väl som digitala tjänster. Agilit har i över tio år utvecklat digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom privat och offentlig marknad. 

Agilits tjänster går under namnet Curando och riktar sig sedan 2019 främst mot företagshälsomarknaden. 

Agilit Holding AB (559058-5807) är villkorligt godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

För ytterligare information kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com eller Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 43 2410 johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-02-23

Agilit_Holding_bolagsbeskrivning

Citat:

Bilder: