Pressmeddelande

Abelco Investment Group AB (publ) erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden gällande budplikt i samband med Agilit Holding ABs (publ) villkorade omvända förvärv av Rightbridge Ventures AB (publ)

  • Publicerad: 2022-08-15
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding AB (publ) (”Agilit”) har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Abelcos portföljbolag Rightbridge Ventures AB (publ) (”Rightbridge”) i ett villkorat omvänt förvärv.

Avtalet är bland annat villkorat av att Abelco Investment Group AB (”Abelco”) erhåller budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden med anledning av att Abelco efter Transaktionen erhåller över trettio (30) procent av det totala antalet röster i Agilit.

Den dispensen har Abelco nu erhållit från Aktiemarknadsnämnden och villkoret får därmed anses uppfyllt.

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se.  Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mail: info@amudova.se.

Kontakt:

För ytterligare information:

kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 4324 10, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

Citat:

Bilder: