Pressmeddelande

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) har erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market.

  • Publicerad: 2022-10-07
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) (”Bolaget”) har uppfyllt samtliga villkor för handel och erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Sedan tidigare har Bolaget erhållit villkorat godkännande för handel som ett led i det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB (publ) (”RBV”). Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 6 oktober 2022 så har förvärvet av RBV genomförts och ny styrelse och ledning har tillträtt i Bolaget.

Kontakt:

Ytterligare information:

Johan Rooth, Styrelsens ordförande
Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ))
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733   

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-10-07

Release

Citat:

Bilder: