Pressmeddelande

Avstämningsdag för utdelning och tillträdesdag för omvänt förvärv

  • Publicerad: 2022-09-29
  • Senast ändrad: 2022-11-01

I enlighet med tidigare kommunikation beslutades vid extra bolagsstämma i Agilit Holding AB (publ) idag den 29 september om omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB (publ). Tillträdesdag för det omvända förvärvet beräknas bli den 6 oktober 2022. Som ett led i det omvända förvärvet genomförs också en utdelning till aktieägarna i Agilit Holding AB av Bolagets dotterbolag Agilit Svenska AB. Utdelningen är en så kallad Lex ASEA-utdelning. Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman har styrelsen i Agilit Holding AB beslutat att avstämningsdag för Lex ASEA-utdelningen är den 5 oktober 2022.

Information angående Lex ASEA-utdelningen

Aktieägare i Agilit Holding AB per avstämningsdagen den 5 oktober kommer per automatik att erhålla en (1) aktie i Agilit Svenska AB per varje innehavd aktie i Agilit Holding AB. Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med Lex-ASEA-utdelningen.

Utdelningen sker två dagar efter avstämningsdagen, den 7 oktober, och aktierna i Agilit Svenska AB blir därefter synliga på respektive aktieägare i Bolagets depå eller VP-konto.

Agilits tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Agilit Svenska AB (”Nya Agilit”). Nya Agilit avser att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market och kommer inom ramen för denna noteringsprocess att upprätta en bolagsbeskrivning.

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe

Agilit Holding AB (559058-5807) är godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se

Bolagets Certified Advisor är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel.+46 (0)8-546 017 58, mail: info@amudova.se

Om RightBridge Ventures AB

RightBridge är ett bolag som förvärvar och investerar i företag inom gaming och esport. Genom att aktivt arbeta med portföljbolagen och hjälpa dem att skala upp verksamheterna, samt att skapa samarbeten och synergier portföljbolagen emellan, förbättrar RightBridge förutsättningarna för effektivt tillväxt. RightBridge skapar således ett ekosystem för portföljbolagen drivet av de synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologi som uppstår inom RightBridge. 

RightBridge har per idag sju stycken portföljbolag, med ägarandelar som spänner mellan 8 och 100 procent, varav fyra överstiger 50 procent. Vidare delas innehaven in i två segment:

METAVERSE-segmentet: Lilmix Esport AB, Team Singularity ASp, eSport Pulze AB och Esports Players League (ESPL).  Segmentets portföljbolag fokuserar på att utveckla esport- och spel communities till en engagerande upplevelse.

Läs mer på www.rightbridge.se

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com.

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-09-29

Release

Citat:

Bilder: