Pressmeddelande

RightBridge upphandlar kreditfacilitet för ökad uppskalnings- och transformationstakt i portföljbolagen

  • Publicerad: 2022-11-28
  • Senast ändrad: 2022-11-28

Styrelsen i RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge” eller ”Bolaget”) har beslutat att upphandla en kreditfacilitet om totalt ca. SEK 5M för att möjliggöra en snabbare process av uppskalning och transformation i både befintliga och nya förvärvade portföljbolag.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets strategi och samtidigt öka och påskynda de synergier samt uppskalningsmöjligheter som identifierats inom portföljen.  Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för en kreditfacilitet är marknadsmässiga.

Villkor 

  • Låneavtal med Venzo Holding A/S och NEBBEGÅRD INVEST A/S, nuvarande aktieägare i Bolaget, om 5 MSEK finns till Bolagets förfogande per den 01.12.2022.
  • Utnyttjad kredit upp till ca. MSEK 3.7 löper till den 1 september 2023 med en årlig ränta om 5%. Ytterligare ca. MSEK 1.3 finns till förfogande för Bolaget med förfallodatum 30 september 2024 med en årlig ränta om 15%. Inga andra kostnader eller säkerheter är associerade med faciliteterna.
  • För det fall RightBridge genomför en emission av aktier under lånets löptid finns möjlighet för långivaren att kvitta hela eller delar av lånet till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.

”Vi vill ogärna dra ner på takten just nu i portföljbolagens transformationsprocess till lönsam tillväxt. Med detta finansieringsupplägg skapar vi en bättre flexibilitet samt ger oss en bättre utgång att utvärdera möjliga förvärv” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group AB.

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28.11.2022.

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Filer:

Citat:

Bilder: