Pressmeddelande

Agilit Holding offentliggör utfall av företrädesemission

  • Publicerad: 2022-01-13
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Styrelsen i Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Agilits befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 13 december 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 14 juli 2021. Den totala teckningsgraden uppgick till cirka 114 procent. Företrädesemissionen fulltecknades således och Agilit tillförs därmed cirka 6,3 miljoner före emissionskostnader. Utfallet medför att Agilit kan finansiera ökade marknads- och försäljningsaktiviteter, utökad utveckling och produktion, IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat samt stärka administration och det övriga rörelsekapitalet.  

Teckningstiden i Företrädesemissionen avslutades den 10 januari 2021. Företrädesemissionen fulltecknades, varav cirka 54 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 13 procent utan stöd av teckningsrätter, cirka 47 procent utan stöd av teckningsrätter genom erhållna teckningsåtaganden och 0 procent av emissionsgaranter. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 13 januari 2022. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Agilit Holding är ett Software as a Service-företag (SaaS) som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe. Den digitala plattformen Curando har idag över 100 000 användare.

Verksamheten bedrevs tidigare under moderbolaget Curando Nordic AB, som under 2021 genomförde ett omvänt förvärv av Vo2 Cap Holding, resulterande i att Vo2 Cap Holding övertog Curando Nordic AB:s plats på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) medan verksamheten överfördes till dotterbolaget Agilit som i sin tur knoppades av till aktieägarna. Agilit avser nu att noteras på Nasdaq First North, efter sedvanlig prövning, och att därefter byta namn till Curando AB.

”Vi är glada över förtroendet som våra aktieägare visar oss och kan nu ta de sista stegen för att åternotera verksamheten på First North. Under året planerar vi dessutom att släppa plattformen och applikationerna på engelska, lansera nya versioner av vissa applikationer och släppa en ny, kompletterande tjänst på plattformen för utökad ärendehantering, riktad mot företagshälsovården och äldrevården. Vi kommer också, under rätt förutsättningar, vara öppna för fler förvärv likt de två som det tidigare moderbolaget genomförde under 2021”, säger Agilit Holdings VD Johan Tinnerholm.

Genom Företrädesemissionen tillförs Agilit cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK, och Bolagets aktiekapital ökar med 500 000,00 SEK. Antalet aktier ökar med 104 215 191 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Agilit utspädd med 50 procent. Efter registrering på Bolagsverket kommer Agilits totala aktiekapital att uppgå till 1 000 000 SEK och det totala antalet aktier till 208 430 382 stycken.

Notering av Agilit och första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 28 februari 2022.

Agilit Holding är ett Software as a Service-företag (SaaS) som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe.

Kontakt:

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Agilit Holding AB  
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-01-13

220113 – Agilit Holding PM

Citat:

”Vi är glada över förtroendet som våra aktieägare visar oss och kan nu ta de sista stegen för att åternotera verksamheten på First North. Under året planerar vi dessutom att släppa plattformen och applikationerna på engelska, lansera nya versioner av vissa applikationer och släppa en ny, kompletterande tjänst på plattformen för utökad ärendehantering, riktad mot företagshälsovården och äldrevården. Vi kommer också, under rätt förutsättningar, vara öppna för fler förvärv likt de två som det tidigare moderbolaget genomförde under 2021.”

– Agilit Holdings VD Johan Tinnerholm

Bilder: