Curando Nordic AB överlåter sin nuvarande verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB

  • Publicerad: 2021-07-15
  • Senast ändrad: 2021-09-01

Curando meddelar att idag har överlåtelse av Curandos nuvarande verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB genomförts. Dotterbolaget kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Curando sedan erforderliga beslut registrerats.

Curando Nordic AB har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB i ett s.k. omvänt förvärv och att överföra Curandos nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, e- post:  certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Kontakt:

För ytterligare information kontakta:

Johan Tinnerholm, VD Curando Nordic AB : +46 70 643 24 10 johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-07-15

PM Curando överlåter nuvarande verksamhet till helägda dotterbolaget Agilit Holding AB 210715

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information