Curando Nordic AB senarelägger publicering av delårsrapport

  • Publicerad: 2019-05-17
  • Senast ändrad: 2019-05-17

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2019 kommer att publiceras den 29 maj 2019 istället för som tidigare aviserat den 23 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-05-17

Pressmeddelande (PDF)

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information