Curando Nordic AB (publ) beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet och ny styrelseledamot

  • Publicerad: 2020-03-18
  • Senast ändrad: 2020-03-18

Idag, den 18 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”).

Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen finns i sin helhet med bakgrundsinformation på Curandos hemsida www.curandonordic.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut angående bolagsordningens gränser för aktiekapital

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 230 000 kronor och högst 920 000 kronor.

Beslut angående minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska varje akties kvotvärde från 10 öre till 1 öre och att aktiekapitalet efter minskningen uppgår till 544 533,38 kronor. Ingen indragning av aktier sker. Minskningen av aktiekapitalet, som uppgår till 4 900 800,42 kronor, avsätts till fritt eget kapital.

Beslut angående ny styrelseledamot

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamot utse Semmy Rülf. Styrelsen består således efter stämman av Lars Lidgren (tillika ordförande), Fredrik Thafvelin, Polo Looser, Semmy Rülf och Petter Øygarden.

Om Curando Nordic AB
 

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Knutsson, CFO Curando Nordic AB

Telefon +46 705 261 330

E-post: aake@zaccus.se

Johan Tinnerholm, CEO Curando Nordic AB

Telefon +46 706 432 410

E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-03-18

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information