Vo2 Cap AB (publ) rekryterar toppchef inför tillväxtresa på börsen

  • Publicerad: 2021-06-16
  • Senast ändrad: 2021-09-01

Styrelsens ordförande för Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”), Douglas Roos har rekryterat en av mediebranschens ledande toppchefer Bodil Ericsson Torp, som ny vd och koncernchef för Vo2. Uppdraget är att leda koncernen på en expansiv tillväxtresa via förvärv inom media och tech.

Vo2 har somtidigare meddelatsingått avtal med Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) i ett s k omvänt förvärv och planeras vara klar för börsnotering på Nasdaq First North i slutet av augusti 2021.

  • ”Vi har gjort en drömrekrytering. Jag är imponerad av den digitala transformationsresa som Bodil EricssonTorp lett Aller media under många år. Hennes unika förmåga att kombinera sitt affärsmannaskap, analys, exekvering och professionella ledarskap har bevisat sig genom starka leveranser i resultat gång på gång, under flera år. Hon har definitivt den rätta kompetensen att leda vår tillväxtresa de kommande åren där vi siktar på ett börsvärde om 3 miljarder SEK ”, säger Douglas Roos, styrelseordförande i Vo2

Vo2 bildades med målet att bygga en ledande nordisk koncern av bolag verksamma inom tech/media.Affärsmodellen består i att förvärva entreprenörsdrivna bolag med en bevisad affärsmodell och som uppvisar historisk tillväxt och lönsamhet, men som har utmaningar i att ta sin tillväxt till nästa steg. Genom att samla tech/mediabolag under ett paraply och ta vara på synergier, kunskap och nätverk inom Vo2-koncernen, skapar vi både möjligheter att utveckla de enskilda bolagen inom Vo2, samt stärka koncernens ackumulerade position på marknaden. Med den tänkta noteringen ges Vo2, genom en breddad ägarkrets och likvid aktie, en attraktiv plattform som gör det möjligt att förverkliga vår vision och målsättning.

  • ”Jag har ett brinnande intresse för affär och tech inom media. Det här uppdraget känns extra spännande att få förmånen att driva med en uttalad tillväxtstrategi via förvärv, dessutom i ett härligt gäng med erfarna och högt meriterade entreprenörer. Jag ser med stor tillförsikt fram emot mitt vd-tillträde i Vo2 senare i höst”, säger Bodil Ericsson Torp.

Douglas Roos fortsätter:

”I VO2 är vi alla är entreprenörer och media tech-nördar och det är spännande att nu påbörja vår resa till att vara börsnoterade. Vi träffar intressanta förvärvsobjekt löpande och står redo att konsolidera och syresätta Nordens framtida spjutspetsar inom media och tech. Och nu adderar vi ytterligare en viktig pusselbit med Sveriges vassaste och trevligaste koncern-vd inom media.”

Tillträder den 1 november 2021

Bodil Ericsson Torp kommer närmast från nordiska mediekoncernen Aller media där hon framgångsrikt lett bolaget som koncern-vd för Sverige fr o m okt 2013, och där hon kvarstår i bolaget t o m okt 31, 2021. Under Bodil Ericsson Torps ledning har Aller-koncernen genomgått en kraftfull digital transformation och expansion med ett flertal framgångsrika förvärv. Bodil har lett Aller media koncernen till toppnoteringar gällande bolagets lönsamhet de senaste två åren under hård press i mediabranschen.

Bodil Ericsson Torp är civilekonom (Linköpings Universitet) och innehar en Exec Master of Science i kommunikation och förändringsledning (Universitet i Lugano, Schweiz). Hon har även en framgångsrik karriär bakom sig med flera nyckelbefattningar under 15 år inom Bonnier, där hon ingick koncernledningen för Bonnier AB under tre år.

Bodil Ericsson Torp tillträder som koncern-vd för Vo2 den 1 november 2021.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e mail:  certifiedadviser@penser.se.

Kontakt:

För ytterligare information kontakta:

Douglas Roos, Styrelseordförande Vo2 :+46 70 735 21 25, douglas.roos@vo2cap.se  

Semmy Rülf, Styrelseordförande Curando: +46 (0) 709 31 27 30, semmy.rulf@googlemail.com

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-06-16

Pressmeddelande ny VD juni 2021

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information