Curando Nordic AB lanserar ny plattform

  • Publicerad: 2020-09-11
  • Senast ändrad: 2020-09-11

Curando Nordic AB (”Curando”) lanserar idag sin nya plattform för hälsa på företag och leverantörer av hälsotjänster.

2019-05-29 meddelade Curando en ambition att positionera sig som SaaS leverantör och kommersialisera bolagets IT-plattform. Processen har beskrivits fortlöpande, senast i Q2-rapporten där den nya plattformen presenterades lite närmre och lanseringen bestämdes till september 2020. 

Idag lanseras Curandos nya plattform för hälsa på företag och leverantörer av hälsotjänster. 

Plattformen kan användas fristående eller integreras mot ett företags HR-system, företagshälsa, vikariepool eller annan tredjepartsaktör. Plattformen kan också användas av leverantörer av fysiska hälsotjänster såsom företagshälsor till att stärka och digitalisera delar av sitt tjänsteerbjudande mot kund.

’Vi är glada och stolta över att idag kunna lansera första versionen av Curandos plattform för hälsa på företag. Bland våra kunder och kontakter har vi identifierat ett stort behov av att stärka och vidare digitalisera arbetet kring hälsa inom den egna organisationen. Detta för att samla sitt hälsoarbete, ge enkel åtkomst till hälsoresurser för anställda samt samla data kring hälsoläget på ett och samma ställe. Våra partners inom hälsa vill samtidigt stärka sitt digitala erbjudande till kunder och hitta nya sätt att nå fram med sina tjänster, utan att för den delen behöva utveckla in-house.’Johan Tinnerholm, VD Curando Nordic.

Första versionen av plattformen innehåller digital frånvarohantering och öppna APIer för integration mot klienters interna system och tredjeparttjänster. Plattformen heter som företaget: Curando.

Se www.curando.se för vidare information eller kontakta info@curando.se för demo.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Kontakt:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-09-11

Release

Citat:

"Vi är glada och stolta över att idag kunna lansera första versionen av Curandos plattform för hälsa på företag. Bland våra kunder och kontakter har vi identifierat ett stort behov av att stärka och vidare digitalisera arbetet kring hälsa inom den egna organisationen. Detta för att samla sitt hälsoarbete, ge enkel åtkomst till hälsoresurser för anställda samt samla data kring hälsoläget på ett och samma ställe. Våra partners inom hälsa vill samtidigt stärka sitt digitala erbjudande till kunder och hitta nya sätt att nå fram med sina tjänster, utan att för den delen behöva utveckla in-house."

- Johan Tinnerholm, VD Curando

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information