Förtydligande med anledning av nyhet ’Kommentar från VD – nya plattformen’ 201008

  • Publicerad: 2020-10-09
  • Senast ändrad: 2021-09-01

Rörande videon ’Kommentar från VD – nya plattformen’ vill Curando Nordic förtydliga och betona att där VD Johan Tinnerholm hänvisar till samtal med aktörer inom företagshälsa och bemanning är det just samtal inom ramen för ordinarie och löpande verksamhet och försäljning som avses. Dessa ska inte tolkas som konkreta avtalsförhandlingar, partnerskapsförhandlingar eller liknande

Om Curando Nordic

Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, fysiska så väl som digitala tjänster. I Curando ingår dotterbolaget Agilit som i över tio år har utvecklat digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom den privata och offentliga sektorn.

Sedan slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept som utvecklats under de år som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-10-09

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information