Minskning av aktiekapitalet i Curando Nordic AB (publ) är nu godkänd och registrerad på Bolagsverket.

  • Publicerad: 2020-08-26
  • Senast ändrad: 2020-08-26

Som tidigare meddelats i pressmeddelande från 2020-03-18 beslutade extra bolagsstämma i Curando Nordic AB att minska varje akties kvotvärde från 10 öre till 1 öre och att aktiekapitalet efter minskningen ska uppgå till 553 448,38 kronor. Minskningen av aktiekapitalet avsätts till fritt eget kapital. Således sker ingen indragning av aktier.Minskningen av aktiekapitalet i Curando Nordic AB enligt ovan är nu godkänd och registrerad på Bolagsverket.

Om Curando Nordic

Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, fysiska så väl som digitala tjänster. I Curando ingår dotterbolaget Agilit som i över tio år har utvecklat digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom den privata och offentliga sektorn.

Sedan slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept som utvecklats under de år som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

Åke Knutsson – CFO Curando Nordic AB
Telefon: +46705261330
E-post:aake@zaccus.se

 

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-08-26

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information