Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB säljer programvara för webbokning till Unilabs AB

  • Publicerad: 2019-12-06
  • Senast ändrad: 2019-12-06

Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) har 2019-12-05 ingått avtal med Unilabs AB om försäljning av programvara för den webbokning som Agilit utvecklat för Unilabs AB.

Avtalet innebär att Unilabs AB blir ägare av den programvara, inklusive källkoder, som Agilit sedan 2017 utvecklat för av- och ombokning av röntgenundersökningar i Sectra AB’s administrativa programvara för bilddiagnostik. Programvaran används idag av 25 bilddiagnostiska avdelningar, huvudsakligen röntgen, i Sverige och Norge. Avtalet innebär att Agilit mister en månatlig licens/supportintäkt på cirka 35 000 kr samtidigt som affären tillför Agilits kassa cirka 700 000 kr. Agilit frigör samtidigt it-resurser då ansvaret för support upphör. Försäljningen omfattar endast programvara och systematik anpassad till Unilabs verksamhet. Affären medför inga affärsmässiga begränsningar för den omfattande mängd programvara, immateriella rättigheter och upphovsrätter som Agilit behåller. Affären förväntas vara helt genomförd innan årets slut.


Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
”Affären ligger helt i linje med vår affärsplan – Curando 2.0. Programvaran som säljs ligger utanför den kärnverksamhet med SaaS tjänster för proaktiv hälsa som vi önskar fokusera på. Affären stärker vår kassa samtidigt som viktiga it-resurser frigörs för utveckling av Curandos hälsoplattform”.

 


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december klockan 11:35 (korrigerad version 13:00) CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-12-06

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information