Curando Nordic AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

  • Publicerad: 2021-05-20
  • Senast ändrad: 2021-05-20

Curando Nordic AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avseende kvartal 1.

Rapporten, som avser perioden januari till mars 2021, kommer att publiceras den 21 maj 2021 istället för den 26 maj som tidigare kommunicerats.

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e mail: certifiedadviser@penser.se.

Kontakt:

För ytterligare information se www.curandonordic.se eller kontakta CFO Åke Knutsson, +46 (0) 705 – 26 13 30, aake@zaccus.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-05-20

PM 20210520 Curando tidigarelägger kvartalsrapport

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information