Patentansökan inlämnad av Curando Nordic AB

  • Publicerad: 2020-09-14
  • Senast ändrad: 2020-09-14

Curando Nordic AB (”Curando”) har via Kransell & Wennborg lämnat in följande svenska patentansökan till PRV: Application number 2051055-8, Submission number 1000177671, Title “Allocating a substitute”.

Denna ansökan är ny och baseras således inte på Curandos tidigare patentansökan. Patentansökan avser vikarieanskaffning, närmare bestämt en metod för automatiserad allokering av vikarier vid sjukfrånvaro.

Curando har sedan tidigare en patentansökan publicerad 7 september 2018: PCT/SE2018/050189 - "Medical dispatch service", publiceringsnummer WO2018/160123.

Ansökan görs i syfte att stärka skyddet för bolagets teknologi och metoder.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se.

Kontakt:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-09-14

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information