Curando Nordic AB avstår förvärv av LifeComp Sweden AB

  • Publicerad: 2020-01-20
  • Senast ändrad: 2020-01-20

Curando Nordic AB (”Curando”) har, vilket tidigare meddelats under oktober 2019, utvärderat samgående med LifeComp Sweden AB (”LifeComp”). Curandos styrelse har nu beslutat att avstå från samgående.

Den 21 oktober 2019 meddelades i pressmeddelande att en överenskommelse träffats mellan LifeComp och Curando. Curando avsåg att genomföra en riktad emission och genomföra köp av LifeComp som apportemission. Se pressmeddelandet i helhet här.


Curando konstaterar nu att det inte finns tillräcklig samsyn med LifeComp kring villkoren och väljer därför att fokusera på den egna SaaS plattformen. Fortsatt utveckling och införsäljning av LifeComp riskerar att dra resurser från Curandos kärnaffär. Curandos styrelse har därför beslutat att avstå från förvärvet. Bolagets planer för utveckling och expansion av verksamheten påverkas inte.


Möjligheten till framtida säljsamverkan utesluts inte då Curando ser att LifeComps hälsoanalysverktyg kan bli ett värdefullt tillägg till den egna plattformen för hälsoarbete i företag.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2020 klockan 15:00 CET.
Om

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-01-20

Release

Citat:

Bilder:

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information