Hälsopartner till försäkringsbolag

Curando hjälper era försäkringstagare att snabbt få rätt vård

Curando tar hand om hela den praktiska delen av ett sjukförsäkrings- eller personskadeärende – från första kontakt till fullt genomförd behandling, inklusive administration, ersättningshantering, statistik och komplett dokumentation.

Läs mer om vårt erbjudande

Curando Försäkring

Effektiv hantering, säker leverans & ökad lönsamhet

Curando Försäkring arbetar som en partner till försäkringsbolag, och står för en komplett och kostnadseffektiv hantering av privata sjukvårdsförsäkrings- och personskadeärenden.

Vi levererar en effektiv skadereglering och koordinerar alla vårdtjänster till försäkringstagarna.

Med hög kompetens och lång erfarenhet adderar vi ett mervärde till ditt försäkringserbjudande.

Vi uppskattar att Curando Försäkring sköter hela den praktiska biten av våra privata sjukförsäkringsärenden. Det underlättar vår administration enormt!
Curando-användare
Försäkringsbolag
i södra Stockholm

Om Curando Försäkring

Curando Försäkring är en del av den börsnoterade koncernen Rethinking Care där vår läkarmottagning (Curando Privat), företagshälsa (Curando Företag) och försäkringsdel bildar en helhet.

Vi är ett kompetenscenter inom medicin och försäkring. Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare tillsammans med affärs- och produktspecialister för att säkerställa en kostnadseffektiv hantering av sjukförsäkrings- och personskadeärenden.

Genom vår portal på nätet får försäkringstagarna snabbt rådgivning och/eller videokonsultation med den vårdpersonal som kan ge den bästa hjälpen.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.