Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2019 offentliggjord

  • Publicerad: 2020-04-24
  • Senast ändrad: 2020-04-24

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020. 

I årsredovisningen, för koncernen, har 

- nettoomsättningen minskat med 192 TKR,
- övriga externa kostnader minskat med 1 020 TKR,
 - personalkostnader har ökat med 352 TKR, samt
- resultat från andelar i koncernföretag har ökat med 440 TKR.

Resultateffekten av ovanstående justeringar medför minskade förluster om 915 TKR för 2019 jämfört med bokslutskommunikén och uppgår i årsredovisningen till -6 454 TKR.

I årsredovisningen, för moderbolaget, har

 - nettoomsättningen ökat med 427 TKR och
- resultat från andelar i dotterbolag har minskat med samma belopp.

Resultateffekten av ovanstående justeringar förändrar inte årets resultat för moderbolaget som uppgår till -5 275 TKR.

Differenserna ovan har orsak i en minskning av osäkra fordringar p.g.a. omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för bokslutskommunikén samt justeringar i koncernkonsolidering som har grund i utrangerade koncernbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åke Knutsson, CFO Curando Nordic AB

Telefon +46 705 261 330
E-post:aake@zaccus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.

   
Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-04-24

Curando Nordic AB Årsredovisning 2019 (PDF)

PM 200424 ÅR 2019 .pdf

Skapad: 2020-04-24

Citat:

Bilder:

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.