Nyheter

2021-12-22

Välkomna att teckna aktier i Agilit Holdings nyemission inför notering på Nasdaq First North. Emissionens teckningstid löper mellan 22 december 2021 och 10 januari 2022.

Ta del av erbjudandet här.

Agilit Holding handlas nu på Nasdaq First North Growth Market

2022-02-28

Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) har idag börjat handlas på Nasdaq First Growth Market.

Agilit Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

2022-02-23

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Agilit Holding offentliggör utfall av företrädesemission

2022-01-13

Styrelsen i Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Agilits befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 13 december 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 14 juli 2021. Den totala teckningsgraden uppgick till cirka 114 procent. Företrädesemissionen fulltecknades således och Agilit tillförs därmed cirka 6,3 miljoner före emissionskostnader. Utfallet medför att Agilit kan finansiera ökade marknads- och försäljningsaktiviteter, utökad utveckling och produktion, IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat samt stärka administration och det övriga rörelsekapitalet.  

Agilit Holding: Inleder företrädesemission och planerar notering på Nasdaq First North

2021-12-21

Imorgon inleds teckningstiden i Agilit Holding AB:s (”Agilit” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilken tillför Bolaget cirka 6,3 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.