Nyheter

2024-05-28

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

2024-01-19

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 februari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

2023-06-06

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

2023-04-19

Agilit Svenska AB senarelägger planerad notering på NASDAQ First North Growth Market.

2022-11-17

Igår, den 16 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Svenska AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

2022-10-28

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (pub), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

2021-12-22

Välkomna att teckna aktier i Agilit Holdings nyemission inför notering på Nasdaq First North. Emissionens teckningstid löper mellan 22 december 2021 och 10 januari 2022.

Ta del av erbjudandet här.