Nyheter

2022-11-17

Igår, den 16 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Svenska AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Till pressmeddelandet
2022-10-28 14:15 CET

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (pub), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Till pressmeddelandet

2021-12-22

Välkomna att teckna aktier i Agilit Holdings nyemission inför notering på Nasdaq First North. Emissionens teckningstid löper mellan 22 december 2021 och 10 januari 2022.

Ta del av erbjudandet här.

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022

2022-11-30

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB (publ.) publiserar delårsrapport 3:e kvartalet 2022 Viktig information för läsaren  Från den 1 januari 2022 till den 30 september 2022 (”Perioden”) bedrevs verksamheten i RightBridge Ventures Group AB (”Bolaget”) under namnet Agilit Holding AB. Informationen i denna delårsrapport avser därför endast bolagets verksamhet under namnet Agilit Holding AB, inklusive det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB. Agilit Svenska AB ägde 100 % av FHVCare i Sverige AB och Carefindy AB. Bolaget förvärvade RightBridge Ventures AB, dess e-sport- och spelverksamhet, genom ett omvänt förvärv (”Transaktionen”) som slutfördes efter periodens slut. Styrelsens uppfattning är att det också är av intresse för våra aktieägare och allmänheten att presentera RightBridge Ventures AB:s aktiviteter, resultat och verksamhet under perioden. Denna delårsrapport innehåller således ytterligare frivilligt informativt offentliggörande om RightBridge Ventures AB för perioden. För information bl.a. om hur RightBridge Ventures AB:s konsoliderade försäljning har vuxit från ca 4.7 Miljoner kronor till ca 8 miljoner kronor under 9 månader, se tillägget om RightBridge Ventures AB i denna rapport ”RightBridge Ventures AB Proforma Q3 och januari – september 2022, frivilligt informationslämnande” från sidan 24. Detta ska läsas oberoende av bolagets delårsrapport och det återspeglar inte hur bolaget avser att offentliggöra sitt kvartals- eller/och årsresultat i framtiden.

RightBridge upphandlar kreditfacilitet för ökad uppskalnings- och transformationstakt i portföljbolagen

2022-11-28

Styrelsen i RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge” eller ”Bolaget”) har beslutat att upphandla en kreditfacilitet om totalt ca. SEK 5M för att möjliggöra en snabbare process av uppskalning och transformation i både befintliga och nya förvärvade portföljbolag.

RightBridge Ventures slutför förvärvet av 80 procent av aktierna i Tricked Esport ApS

2022-11-18

Rightbridge Ventures Group AB (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av 80 procent av aktierna i Tricked Esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”) som tillkännagavs den 7 november 2022. Som vederlag för aktierna i Tricked kommer bolagets styrelse att besluta om en riktad emission av 27 626 666 nya stamaktier till aktieägarna i Tricked, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kr per stamaktie. Av administrativa skäl beräknas den riktade emissionen (“emissionen”) ske under nästa vecka.

RightBridge Ventures portföljbolag Team Singularity har ingått ett mediapartnerskapsavtal med MAS Innovation, dotterbolag till MAS Holdings, det största klädteknikföretaget i Sydasien

2022-11-16

RightBridge Ventures Group ABs (”RightBridge Ventures”) portföljbolag Team Singularity ApS (”Team Singularity”) har ingått ett media- och partnerskapsavtal med MAS Innovation Pvt. Ltd. Detta för att marknadsföra varumärket GamerTechTM (”MAS GamerTech™”). I samband med avtalet utses varumärket GamerTechTM till ”The Official Team Singularity Clothing Partner and Supplier”.

RightBridge Ventures tecknar avtal om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i den ledande nordiska e-sportorganisationen Tricked Esport ApS

2022-11-07

Rightbridge Ventures Group (”RightBridge Ventures” eller ”Bolaget”) har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal (”SPA”) om att förvärva cirka 80 procent av aktierna i Tricked esport ApS (”Tricked”) (”Transaktionen”). Transaktionens slutförande är villkorat av att vissa villkor uppfylls enligt vad som närmare anges nedan. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 41 440 000 kronor och avses att erläggas med nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures till Trickeds aktieägare, EMLIKA ApS, Nebbegård Invest A/S och JV Equity A/S (”Säljarna”) till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Efter tillträdet kommer Säljarna att inneha 17,72% av aktierna i RightBridge Ventures. De nyemitterade aktierna kommer att vara föremål för lock-up under en period om 12 månader.

Rättelse – Sista dag för handel före sammanläggning av aktier i RightBridge Ventures Group 1:a november

2022-11-01

Rättelse – Det tidigare pressmeddelandet innehöll en felaktig sista dag för handel före sammanslagningen av aktier i RightBridge Ventures Group AB (publ.). Sista dag för handel i aktien före konsolidering av aktier är idag den 1 november 2022 enligt nedan

Rättelse – Sista dag för handel före sammanläggning av aktier i RightBridge Ventures Group 1:a november

2022-11-01

Rättelse – Det tidigare pressmeddelandet innehöll en felaktig sista dag för handel före sammanslagningen av aktier i RightBridge Ventures Group AB (publ.). Sista dag för handel i aktien före konsolidering av aktier är idag den 1 november 2022 enligt nedan

Sista dag för handel före sammanläggning av aktier i RightBridge Ventures Group 1:a november

2022-11-01

Vid RightBridge Ventures Groups AB (”RightBridge”) extra bolagsstämma den 29 september 2022 beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 25 aktier sammanläggs till 1 aktie (25:1).

MARKET and OPERATIONAL UPDATE – Wave of consolidation and transformation in the esports and gaming industry backs up RightBridge Ventures Group strategy.

2022-10-27

The market of esports and gaming is going through an intensified wave of consolidations and transformation. RightBridge Venture Group AB (publ.) (“RightBridge Ventures” or the “Group”) has a first-mover advantage through the Company’s diversified portfolio of esports organisations, tournament and media platforms as well as specialized marketing and business management agencies.

RightBridge Ventures Group AB has decided to continuously publish market and operational updates

2022-10-27

RightBridge Ventures Group AB (publ) (”RightBridge ” or the “Company”) has decided to continuously publish MARKET and OPERATIONAL updates to the market. In general, these publications will take place between the respective reporting occasions. RightBridge has today decided to publish operational updates as part of its ongoing IR communication.

Rightbridge Ventures Group AB determines the record date for the consolidation of shares

2022-10-27

At an extraordinary general meeting on September 29, 2022 in Rightbridge Ventures Group AB (”Rightbridge” or the ”Company”), it was decided to merge the Company’s shares through a so-called reverse split, meaning that twenty-five (25) existing shares are merged into one (1) share. The consolidation concerned the Company’s ordinary shares, which are subject to trading on the Nasdaq First North Growth Market. The meeting authorizes the board to determine the record date for the consolidation. The company’s board has today, with the support of this authorization, decided on the record date for the consolidation of shares to 3 November 2022.

OPERATIONAL UPDATE – Agilit Holding AB (publ), under name change to RightBridge Ventures Group AB, portfolio company Knacks successfully managed Dr.Pepper Northern Europe esport Academy

2022-10-13

STOCKHOLM 13.10.2022 – Agilit Holding AB (publ), under name change to RightBridge Ventures Group AB, majority owned portfolio company  Knacks Sp. Zo.o (“Knacks”) has together with the Swedish tournament platform Esportal and brand agency Brand New Galaxy, developed the 2022 years edition of Dr.Pepper Academy that successfully concluded last Sunday.

Agilit Holding AB (publ), under name change to RightBridge Ventures Group AB, wholly owned subsidiary 1337 Esports AB signs commercial agreement with global indie games platform, Game Round, Inc.

2022-10-13

STOCKHOLM 13.10.2022 – RightBridge Ventures AB (publ.)  (”RightBridge”) portfolio company 1337 Esports AB (“1337”) has entered into a commercial partnership with Game Round, Inc. (“G.Round”) to develop and deliver streamers based global marketing campaign to promote G.Round’s game testing platform www.gameround.co

RightBridge Ventures Group AB (publ.) majority owned subsidiary Knacks Sp. Zo.o delivers a commercial campaign to Poland’s largest PC producer and Warsaw Stock Exchange listed company NTT Systems.

2022-10-10

STOCKHOLM 10.10.2022 – RightBridge Ventures Group AB (publ.)  (”RightBridge”) portfolio company Knacks Sp. Zo.o (“Knacks”) has successfully delivered and measure the success of the commercial campaign ”Graj Swoje” Campaign (https://www.grajswoje.pl/) for NTT System S.A. (publ.) (“NTT”).

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) har erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market.

2022-10-07

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) (”Bolaget”) har uppfyllt samtliga villkor för handel och erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) genomför förvärvet av RightBridge Ventures AB (publ) och ny styrelse och ledning har tillträtt

2022-10-06

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 22 juni 2022 har Agilit Holding AB (publ) (u.ä.t. RightBridge Ventures Group AB (publ)) (”Bolaget”) i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i RightBridge Ventures AB (publ) (”RBV”) enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i RBV (”Transaktionen”).

Rättelse: Agilit meddelar en rättelse i den bolagsbeskrivning som presenterades om RightBridge Ventures AB

2022-09-30

Agilit Holding AB (”Agilit”) offentliggjorde den 15 september 2022 i ett pressmeddelande den bolagsbeskrivning som tagits fram i samband med det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). Följande meddelande är en rättelse.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Agilit Holding AB (publ)

2022-09-29

Idag, den 29 september 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Agilit Holding AB (publ): RightBridge Ventures AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning samt ändring av föreslaget namnbyte.

2022-09-15

Nuvarande firma Agilit Holding AB (publ), som planeras namnändras till RigthBridge Ventures Group AB (publ), erhöll den 17 augusti 2022 ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivning i detta ärende publiceras idag på Agilits hemsida www.curando.se. Vidare ändras föreslaget namnbyte på Agilit Holding AB från tidigare kommunicerat ’RightBridge Group AB’ till ’RightBridge Ventures Group AB’.

Kallelse till extra bolagsstämma i Agilit Holding AB

2022-08-29

Aktieägarna i Agilit Holding AB (pub), 559058-5807, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Agilit Holding AB (publ): Rightbridge Ventures AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

2022-08-17

Nuvarande firma Agilit Holding AB som planeras namnändras till Rightbridge Ventures AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2022

2022-08-08

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se (https://curando.se/investerare/nyheter) och som bifogad fil. 

Tydliggörande och uppdatering kring Nya Agilits tidplan för att notera verksamheten

2022-06-30

Agilit Holding (Agilit) avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (”RBV”). Följande information är ett tydliggörande och en uppdatering gällande tidplanen för det omvända förvärvet och för att notera den utskjutna verksamheten som Nya Agilit.

Kommuniké från Rightbridge ventures AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

2022-06-28

Agilit Holding avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (”RBV”). Följande information gäller RBV årsstämma den 28 juni 2022.

Kommuniké från Agilit Holding AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

2022-06-28

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Agilit Holding AB (publ) (“Agilit”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Agilit Holding AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (publ)

2022-06-22

Agilit Holding AB (publ) (”Agilit”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i RightBridge Ventures AB (publ) (”RightBridge”) mot en köpeskilling om 179 969 278 kronor. Agilits nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Agilit och därefter delas ut till Agilits aktieägare.

Agilit Holding AB:s årsredovisning för 2021 offentliggjord

2022-06-03

Agilit Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig.

Agilit Holding AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2022

2022-05-30

Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2022. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Kallelse till årsstämma i Agilit Holding AB (publ)

2022-05-25

Aktieägarna i Agilit Holding AB (publ), 559058-5807, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Agilit Holding handlas nu på Nasdaq First North Growth Market

2022-02-28

Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) har idag börjat handlas på Nasdaq First Growth Market.

Agilit Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

2022-02-23

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Agilit Holding offentliggör utfall av företrädesemission

2022-01-13

Styrelsen i Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Agilits befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 13 december 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 14 juli 2021. Den totala teckningsgraden uppgick till cirka 114 procent. Företrädesemissionen fulltecknades således och Agilit tillförs därmed cirka 6,3 miljoner före emissionskostnader. Utfallet medför att Agilit kan finansiera ökade marknads- och försäljningsaktiviteter, utökad utveckling och produktion, IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat samt stärka administration och det övriga rörelsekapitalet.  

Agilit Holding: Inleder företrädesemission och planerar notering på Nasdaq First North

2021-12-21

Imorgon inleds teckningstiden i Agilit Holding AB:s (”Agilit” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilken tillför Bolaget cirka 6,3 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtagande.