Regulatoriska pressmeddelanden

Agilit Holding handlas nu på Nasdaq First North Growth Market

2022-02-28

Agilit Holding AB (”Agilit” eller ”Bolaget”) har idag börjat handlas på Nasdaq First Growth Market.

Agilit Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

2022-02-23

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.