Curando Företag förstärker med två nya samarbetspartner

Curando Företag inleder ett långsiktigt samarbete med Arbetslivsresurs och BrolinWestrell och stärker därigenom sin kompetens ytterligare inom rehabilitering och krishantering. I Curando Företags hälsoväxel får du tillgång till en mängd olika tjänster som rör företagets och medarbetarnas hälsa.

2018 blir något helt annat när det kommer till krishantering och att stötta människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetslivet. Med stora förhoppningar kommer Curando Företag tillsammans med Arbetslivsresurs och BrolinWestrell den kommande säsongen kunna ge en mer rikstäckande kompetens när det kommer till människors välmående och rehabilitering.

”Vi alla ser väldigt positivt på detta”, säger Mattias Johansson, VD Curando Företag. Mattias Johansson kommenterar vidare: ”Det känns väldigt roligt att vi från och med februari börjat samarbeta tillsammans med Arbetslivsresurs. För oss innebär detta samarbete att vi får ytterligare tyngd och kvalitetssäkring till vårt utbud genom att kunna erbjuda arbetslivsresurs breda kompetens inom bl.a. rehabilitering över hela landet till våra kunder.”

Arbetslivsresurs har stor erfarenhet av att stötta människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetslivet. Deras målsättning är att alltid se till att personen kommer tillbaka i arbete eller in i ett nytt yrkessammanhang där individen kan nå sin potential. Arbetslivsresurs kompetens och goda resultat bidrar till ett förebyggande och konsultativt arbete på lednings-, grupp- och individnivå – för hållbara förflyttningar i arbetslivet.

Magnus Eriksson, VD för Arenakoncernen där Arbetslivsresurs ingår, säger att “Arenakoncernens arbete för ett hållbart arbetsliv överensstämmer helt med Curando Företags proaktiva perspektiv på företagshälsa. Vi ser fram emot att arbeta för mer hälsosamma företag tillsammans”.

BrolinWestrell hjälper organisationer att hantera utmaningar, att klara kriser och att utvecklas. De vägleder chefer och medarbetare i att hitta rätt i sina yrkesroller och att möta livets prövningar, i såväl vardag som kris. Förutom de egna medarbetarna har BrolinWestrell ett nätverk av underkonsulter i Sverige, Norden och resten av världen.

”Vi är väldigt glada och ser fram emot att få inleda samarbetet med Curando Företag. Tillsammans kan vi möta marknadens efterfrågan på tjänster inom området psykologisk krishantering, samtidigt som vi stärker båda företagens position på marknaden. Med vår erfarenhet och kunnande inom området krishantering och med Curandos expertis inom digital företagshälsa hoppas vi kunna möta behoven hos Curando Företags företagskunder ännu bättre”,kommenterar Mikael Westrell, VD BrolinWestrell.

”Med BrolinWestrell som samarbetspartner känner jag att vi tillsammans kommer kunna bidra med fler tjänster såsom krishantering, ledarskaps- och organisationsutveckling samt psykoterapi. Allt arbete från BrolinWestrell utförs av leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med för ändamålet adekvat kompetens. När det bedöms att intresse av krishantering finns så kan vi tillsammans hjälpa och stötta våra kunder i ett bredare perspektiv”, kommenterar Mattias Johansson, VD Curando Företag.

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.