Curando Nordic AB:s dotterbolag Niana AB förvärvas av Arenakoncernen AB

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) har idag ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Niana AB (”Niana”) till Arenakoncernen AB (”Arenakoncernen”). Arenakoncernen övertar Niana från den 1 januari 2019.

Curando Nordic och Arenakoncernen har ett väl fungerande strategiskt samarbete och Arenakoncernen är ägare i Curando Nordic. Bolagen fördjupar nu sitt samarbete ytterligare med affären av Niana, dotterbolaget i Kista som är en rikstäckande friskvårdsleverantör som framförallt hjälper företag med träning och behandlingar på arbetsplatsen. I Arenakoncernen ingår bland annat World Class träningscenter som finns på flera orter spridda över Sverige.

I samband med avyttringen värderas bolaget till 3,5 mkr på skuldfri basis. Köpeskillingen förväntas innebära en positiv resultateffekt på cirka 100 tkr och en positiv kassaflödeseffekt om cirka 3,5 mkr. Niana, inklusive resultat från avyttringen, redovisas som avvecklad verksamhet från och med Curando Nordics första kvartal 2019. Under 2017 hade Niana 9 487 mkr i nettoomsättning, redovisade ett rörelseresultat på 1 099 mkr och hade 8 anställda.

Magnus Eriksson, VD Arenakoncernen AB, kommenterar:

”Niana kommer att bli ett perfekt komplement i vår satsning på effektiva hälsofrämjande tjänster. Tillsammans med våra World Class-anläggningar får vi nu ett komplett erbjudande till näringslivet som innefattar allt från gym till aktiviteter ute på företagen, hälsoresor och föreläsningsverksamhet som medverkar till att skapa friskare medarbetare och sundare arbetsplatser. Affären kommer också att bidra till att ytterligare stärka samarbetet mellan Curando och Arenakoncernen.”

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:

”Detta är Curando Nordics andra avyttring under 2018 och ett viktigt steg i vår tidigare kommunicerade strategi att avyttra de delar som inte är kärnverksamhet. Som en del i den landsomspännande Arenakoncernen kommer Niana att kunna växa och utvecklas betydligt snabbare. Affären kommer att ge Arenakoncernen tillgång till ett kraftfullt förebyggande verktyg på arbetsplatser i hela landet som Curando kommer att ha full tillgång till också i framtiden. Affären kommer också att stärka bolagens roll i gemensamma större upphandlingar inom företagshälsa. Vidare stärker avyttringen Curandos kassa för digital utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Magnus Eriksson – VD Arenakoncernen AB Telefon: 070-867 30 03
E-post: magnus.eriksson@arenakoncernen.se

 

Om Niana AB

Niana är en rikstäckande friskvårdsleverantör som erbjuder hälsostrategisk utveckling, behovsanalyserar och hjälper företag med träning och behandlingar på arbetsplatsen. Läs mer om Niana här: www.niana.se.

Om Arenakoncernen AB

I Arenakoncernen ingår Arbetslivsresurs, Arena Personal, World Class och Impact. Koncernen har cirka 2 000 anställda i Sverige och finns på 83 orter. Arena Personal är även etablerat i Norge. Bolagen verkar inom Hälsa & Rehabilitering, Bemanning & Rekrytering samt Karriär & Omställning. Koncernen omsatte 1.070 miljoner SEK under år 2017. Dotterbolaget Arbetslivsresurs är marknadsledande inom rehabilitering och outplacement i Sverige. Koncernen har också ett starkt fotfäste på den hälsofrämjande sidan genom sina träningscenter World Class som finns på flera orter spridda över Sverige. Mer om Arenakoncernen finns på www.arenakoncernen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 klockan 22.10 CET.


Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker CUR. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se.

 

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.