Förvärvet av Niana

Idag presenterade Sedermera fondkommission en intressant intervju med vår CEO Fredrik Thafvelin.

Rethinking Care förvärvade Niana AB i slutet av augusti i år. Vad tillför förvärvet koncernen?

FT: Niana är ett väl etablerat varumärke i den svenska hälsobranschen. De har ett gott renommé och en stor stabil kundbas. Med Nianas utbud kommer vi att kunna stärka Curandos befintliga leverans   inom förebyggande och hälsofrämjande insatser.  Nianas arbetssätt att kvalitetssäkra och arbeta med underleverantörer över hela landet ligger helt i linje med vårt sätt att arbeta, helt kunddrivet. Niana har också en positiv företagskultur med stolta medarbetare, vilket vi sätter värde på.

Väntar ni er några synergier mellan Niana AB och övriga koncernbolag?

FT: Det uppstår flera synergier. Våra kunder efterfrågar och har behov av de hälsofrämjande tjänster Niana erbjuder samtidigt som de flesta av Nianas kunder efterfrågar företagshälsa. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning och behålla uppdraget ”inhouse”. Curandos digitala verktyg och portalen ”Healthplace” gör det möjligt för Niana att snabbt digitalisera en del av sitt tjänsteutbud. Det ger både större geografisk spridning och effektivare marknadsexponering samtidigt som digitaliseringen effektiviserar driften. Tillsammans med Niana stärker vi dessutom vår säljorganisation.

Hur bedömer ni att marknaden för Niana AB kommer att utveckla sig?

FT: Marknaden för Nianas tjänster är stor. Hälso- och motionsbranschen omsätter ungefär 50 miljarder kronor per år i Sverige. Vi menar att alla företag tjänar på att arbeta hälsofrämjande och ser det som ett starkt argument för Niana att kunna leverera sina tjänster i anslutning till arbetsplatsen. Det är effektivt och sparar både tid och pengar. Med Curandos IT-verktyg kan insatserna riktas, följas upp och mätas både på grupp- och organisationsnivå, vilket vi ser som viktigt samtidigt som vi ser att det saknas på många håll.

Vad har ni för framtidsplaner för Niana AB?

FT: Tillsammans med Curando och med en gemensam sälj- och marknadsorganisation kommer Niana att kunna växa snabbt, både i Sverige och i andra länder där Norge är den marknad vi tittar närmast på just nu. Utöver det kommer Curandos IT-verktyg att ge Niana en stor fördel gentemot sina konkurrenter eftersom verktygen möjliggör riktade insatser och möjlighet att mäta dessa. Niana har alla förutsättningar att tillsammans med Curando bli sverigeledande inom fysiska och digitala friskvårdssatsningar på arbetsplatsen.

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.