Rethinking Care Sweden AB (publ) genomför riktad emission till Arenakoncernen AB och samarbete inom företagshälsa fördjupas

Arenakoncernen AB (”Arenakoncernen”) går in som ägare i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samt som garant i pågående företrädesrättsemission. Arenakoncernen och Rethinking Care har för avsikt att utveckla ett aktivt samarbete inom modern företagshälsa.

Styrelsen i Rethinking Care har i dag beslutat att göra Arenakoncernen till en av ägarna i Rethinking Care genom en riktad emission om 9,87% nya aktier. Detta motsvarar 1 032 202 stycken aktier enligt det bemyndigande om nyemission styrelsen fick vid årsstämma 2017. Detta sker till ett aktiepris om 1,35 SEK före den 31 maj 2018.

Arenakoncernen AB går också in som ytterligare garant med 676 500 SEK i pågående företrädesrättsemission i tillägg till de garanter som Rethinking Care offentliggjorde den 2 maj 2018. Arenakoncernen tecknar sig därmed utan företräde, för units upp till ovanstående belopp under förutsättning att utrymme finns per den 1 juni 2018 då företrädesemissionen avslutas.

Rethinking Cares dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Curando”) och Arenakoncernens dotterbolag Arbetslivsresurs AR AB (”Arbetslivsresurs”) har sedan slutet av Q1 2018 påbörjat ett samarbete rörande hälsoarbete, vilket beskrivs mer i Curandos nyhetsbrev den 13 mars 2018 på www.curando.se. Moderbolagen har idag den 29 maj 2018 blivit eniga om att fördjupa sitt strategiska samarbete inom modern företagshälsa. Curandos kompetens och tjänster samt Curandos digitala plattform bedöms vara viktiga komplement för Arenakoncernen.

I Arenakoncernen ingår Arbetslivsresurs, Arena Personal, World Class och Impact. Koncernen har cirka 2 000 anställda i Sverige och finns på 83 orter. Arena Personal är även etablerat i Norge. Bolagen verkar inom Hälsa & Rehabilitering, Bemanning & Rekrytering samt Karriär & Omställning. Koncernen omsatte 1.070 miljoner SEK under år 2017. Dotterbolaget Arbetslivsresurs är marknadsledande inom rehabilitering och outplacement i Sverige. Koncernen har också ett starkt fotfäste på den hälsofrämjande sidan genom sina träningscenter World Class som finns på flera orter spridda över Sverige.
Mer om Arenakoncernen finns på www.arenakoncernen.se.

Magnus Eriksson, VD Arenakoncernen kommenterar:

– Vi är övertygade om att våra kompetensområden hälsa, beteendeförändring och jobbmatchning tillsammans med Curandos digitaliserade företagshälsa kommer att förändra synen på hållbara arbetsplatser och medarbetare.

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care kommenterar:

– Curando och Arenakoncernen har den 29 maj beslutat att vidareutveckla och fördjupa sitt samarbete i strategisk riktning, vilket jag ser som en viktig milstolpe för oss. Bolagen kompletterar varandra och skapar ett av marknadens absolut starkaste och mest kompletta erbjudanden inom modern företagshälsa.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden A
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Magnus Eriksson – VD Arenakoncernen AB
Telefon: 070-867 30 03
E-post: magnus.eriksson@arenakoncernen.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17.10 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se.

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.