Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal om företagshälsa med Helsehuset Salis AS

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS har tecknat avtal med Helsehuset Salis AS (”Helsehuset Salis”) om digital företagshälsa.

Den 21 december 2017 signerade det norska företaget Helsehuset Salis AS ett samarbetsavtal med Rethinking Care:s norska dotterbolag Curando AS. Curando AS kommer inom ramarna för avtalet att leverera digital företagshälsa och tillhörande hälsotjänster till Helsehuset Salis:s kunder.

Helsehuset Salis är en rikstäckande aktör inom företagshälsa som tillsammans med 18 andra fristående aktörer utgör Trygg1, Norges största nätverk inom företagshälsa med lokal förankring som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.  Trygg1 är grundat 2011 och betjänar 300 000 arbetstagare. Helsehuset Salis är en offentligt godkänd företagshälsa med 30 års erfarenhet i Norge. De har 400 företagskunder med cirka 11 000 medarbetare och är specialiserade på förebyggande insatser, muskuloskeletala problemställningar och psykosocial problematik. Företaget tillhandahåller även kurser och rådgivningstjänster inom organisation, ledning, praktisk personalrätt och anställningsskydd.

Samarbetet mellan Curando AS och Helsehuset Salis inleds i januari 2018 med ambitionen att skriva avtal med fem företagskunder per kvartal. Avtalet löper i 12 månader med sex månaders uppsägningstid och möjlighet till årsvis förlängning inför avtalsperiodens slut. Rethinking Care:s bolagsledning bedömer att samarbetet kan ge Curando AS 20 nya abonnemangskunder under första året. Avtalet beräknas vara värt cirka 1 M NOK årligen.

 

Åsmund Nyhus, VD Helsehuset Salis, kommenterar:

– Helsehuset Salis ser detta avtal som det viktigaste bidraget i förhållande till vår strategi om ökad digitalisering. Många av våra kunder är i det så kallade SMB-segmentet och digitala verktyg för kartläggning och undersökningar kommer att ge oss en konkurrensfördel.

Asbjørn Sørfonden, Business Area Manager Curando AS, kommenterar:

– Curando AS är mycket glada för detta samarbete eftersom vi genom samarbetet kan visa ett framtidsinriktat helhetserbjudande för företagshälsor i hela Norge, med förebyggande hälsa och ett systematiskt arbete för en bra arbetsmiljö. Curando AS levererar program för registrering av sjukfrånvaro, online-uppföljning med sjukvårdspersonal, digital registrering av psykosocial arbetsmiljö i realtid och webbaserade program för bättre fysisk hälsa.

Läs gärna mer om Helsehuset Salis på www.salis.no/ och om Curando AS på www.curando.no/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 17.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

 

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.