Second opinion – Trygghet kring diagnos och behandling

En andra bedömning för tryggare vård

Vår tjänst Second opinion är en möjlighet att få sin diagnos och föreslagna behandling granskad av en expert för ett andra utlåtande. Det är viktigt att känna sig trygg med att den vård och behandling man får är korrekt, särskilt vid svårare sjukdomar. Vi förmedlar oberoende medicinska bedömningar för att alla ska känna sig trygga med sin vård.

Vi hjälper företag, idrottsklubbar, försäkringsbolag och privatpersoner med:

  • Objektiva medicinska bedömningar av fastställd diagnos och behandling
  • Specialistrådgivning inför val av vårdgivare – globalt och nationellt
  • Specialistrådgivning vid val av teknik vid kirurgiska och ortopediska ingrepp
  • Oberoende medicinska Second opinions vid allvarliga sjukdomar

Kontakta oss

Specialistläkare för Second Opinion – Curando

Globalt nätverk med meriterade specialister

Vårt nätverk av oberoende specialistläkare gör kvalificerade bedömningar av sjukdomar och skador. De är akademiskt och kliniskt erfarna medicinska experter som ger tydlig rådgivning inför fortsatt vård, behandling och eventuella operationer. Nätverket finns i Sverige såväl som utomlands.

Second opinion för företag

Att måna om sina anställdas hälsa och välmående är en viktig del i att vara en bra arbetsgivare. När medarbetare drabbas av svår sjukdom eller skada räcker sällan den ordinarie företagshälsan. Och i vissa fall råder tvivel om diagnos och behandling.

Genom att erbjuda dina anställda Curando Second opinion ser du till att dina medarbetare kan känna sig trygga med sin vård och behandling.

Second opinion för försäkringsbolag

Sjukvårdsförsäkringar med förmåner som snabbare vård, ersättning vid sjukskrivning och möjlighet att säkra framtiden för sin familj ger ofta försäkringsbolagens kunder en bra huvudkudde. Men vad händer om det finns osäkerhet kring en diagnos eller behandlingsrekommendationer?

Med Curando Second opinion kan ni som försäkringsbolag erbjuda mervärde till era försäkringar för att era kunder ska känna sig helt trygga med sin vård och behandling.

Johan Wennerberg, MD, Professor, expert på tumörer och behandling

Johan Wennerberg, MD, Professor, expert på tumörer och behandling

Johan Wennerberg är aktiv som överläkare på Öron-, Näsa-, Halsklinik. Han har varit professor sedan 1998, är redaktionsmedarbetare på flera medicinska tidskrifter och har forskningssamarbeten i USA, Holland, Australien och Japan. Johan Wennerberg har arbetat med medicinska second opinions i många år och leder vårt eget team av specialister som gör en första granskning av fall och sedan utser den specialist med bäst kompetens att göra en second opinion.

Lars Edvinsson, MD, Professor, expert på hjärnans cirkulation

Lars Edvinsson, MD, Professor, expert på hjärnans cirkulation

Lars Edvinsson är professor i internmedicin och leder ett forskningsinstitut. Han har forskat kring den betydelse hjärnans kärl har för hälsan och för sjukdomar som stroke och huvudvärk och han har utvecklat läkemedel för behandling av migrän. Han har en bakgrund som klinisk farmakolog. Lars Edvinsson ingår i vårt eget team av specialister sedan hösten 2017.

Hur kan vi hjälpa idrottsklubbar?

Att få rätt diagnos och behandling är viktigt för alla som drabbats av skador. Och kanske extra viktigt för de som idrottar mycket. Med specialisterna i vårt nätverk kvalitetssäkrar vi idrottares vård och behandling.

Med Curando Second opinion kan idrottsklubbar teckna avtal som säkrar trygghet kring vård och behandling för sina medlemmar.

Hur kan vi hjälpa advokatbyråer?

Det är av största vikt att medicinska bedömningar som ska användas i juridiska sammanhang är korrekta och vetenskapliga. För advokatbyråer erbjuder vi Second opinions där objektiva medicinska bedömningar beskrivs utförligt och noggrant av oberoende erkänd specialist.

I vårt nätverk av kvalificerade och meriterade läkare hittar vi den specialist som är bäst lämpad för uppdraget.

  • Ändrad rekommendation
  • Råd vid allvarlig sjukdom
  • Nytt behandlingsförslag
  • Ny diagnos
  • Förslag på behandlingsställe

Undvek operation

En hantverkare med egen firma som länge dragits med ryggsmärtor kontaktade vården då han fick mer ont ner i höger ben. Magnetröntgen visade en mindre glidning mellan två kotor i ländryggen med viss nervpåverkan och han blev rekommenderad operation. Patienten kände sig tveksam till operationen och tog kontakt för en Second opinion.

En ryggexpert i vårt nätverk anlitades för en ny bedömning. Detta ledde till inställd operation och patienten började på sjukgymnastik efter vilken han förbättrades och kunde återgå i arbete.

Utlandsoperation med stöd av svensk specialist

Svensk dam bosatt utomlands hade fått diagnosen bröstcancer och rådet att operera bort bröstet. Kände tvivel och kontaktade oss för en Second opinion.

En svensk bröstcancerexpert anlitades för att granska mammografibilder och utlåtande. Specialisten sammanfattade fallet, gav rekommendationer om särskild cytostatika samt operation och hade fortlöpande dialog med patienten som kände sig nöjd och bestämde sig för att genomgå operation.

Ändrad behandling vid ovanlig blodcancer

En yrkesarbetande kvinna i 60-årsåldern fick en svår lunginflammation som behandlades på ett länsdelssjukhus. Prover visade samtidigt på ovanlig blodcancer. Man rekommenderade cellgiftsbehandling, men angav att det har begränsad effekt. Patienten bad om second opinion för förnyad bedömning av diagnos och behandling.

Vår egen tumörspecialist gick igenom alla journalhandlingar, som också översattes till engelska, och kontaktade cancercenter i New York och Stockholm för en kvalificerad second opinion. De föreslog behandling med hög dos kortvarig cellgiftsbehandling och sedan benmärgstransplantation. Hon lever idag fem år senare besvärsfri och är fullt yrkesverksam.

”Lätta åldersförändringar i ryggen” var inflammatorisk ryggsjukdom

45-årig lärare med flerårig ryggvärk hade undersökts på vårdcentral och ortopedklinik vid flera tillfällen. Vanlig röntgen och magnetkameraundersökning visade enbart lätta åldersförändringar. Patienten var sjukskriven i perioder och blev allt stelare i ryggen, med rörelsesmärta och värk nattetid. Bad om second opinion via sitt försäkringsbolag.

Efter genomgång av journalmaterial bedömde vår ortopedspecialist att patienten borde undersökas av en reumatolog. Undersökning och laboratorieprover fastställde en inflammatorisk ryggsjukdom. Man startade behandling med ett biologiskt läkemedel som direkt gav smärtfrihet. Patienten är tre år senare fortfarande besvärsfri och arbetar.

Förslag på rehabkliniker i Europa

En ung kvinna som drabbats av en fraktur på halsryggen under ett dyk på för grunt vatten i Italien blev opererad på semesterorten. Frakturen hade skadat ryggraden och förlamade henne från halsen och ned vilket gjorde att rehabilitering startades.

Flickans anhöriga kontaktade oss med frågan om det går att göra mer för dottern. En bedömning av röntgen- och MR-bilder samt operationsberättelse visar att det inte går att göra mer kirurgiskt men att en intensiv rehab på rätt klinik för ryggmärgsskadade kan medverka till att begränsa invaliditeten. Med dessa råd får patienten förslag och kontakter till tre bra kliniker i Europa.

Lars Lidgren, MD, Professor, expert inom ortopedi

Lars Lidgren, MD, Professor, expert inom ortopedi

Lars Lidgren är en av grundarna av AM e-Consulting AB som förmedlat medicinska second opinion sedan 2006 och vars verksamhet nu finns i Curando. Han är läkare, specialist i ortopedi och har varit klinikchef vid ortopedklinik. Lars Lidgren har bedrivit omfattande forskning med fokus på rörelseorganens sjukdomar och infektioner i ben och leder. Han har också utvecklat benersättningsmaterial som frisätter antibiotika och initierat FN/WHO:s Bone and Joint Decade år 2000.

Anders Evander, MD, docent, specialist i allmänkirurgi

Anders Evander, MD, docent, specialist i allmänkirurgi

Anders Evander är läkare och har varit chef på kirurgklinik. Han är en erfaren och aktiv kliniker, föreläsare och chef. Anders Evander är läkarutbildad i Göteborg, disputerad i Lund och vidareutbildad i USA.

Han har även varit ordförande i en allsvensk handbollsförening och vet vilket värde bästa behandling har för idrottsutövande.

Fredrik Thafvelin, MD, allmänmedicinare och anestesiolog

Fredrik Thafvelin, MD, allmänmedicinare och anestesiolog

Fredrik Thafvelin är VD i Curandos moderbolag Curando Nordic AB. Han har 20 års klinisk erfarenhet som specialistläkare i allmänmedicin och anestesiologi från Sverige och Norge. Fredrik Thafvelin har erfarenhet från såväl offentlig som privat sjukvård och företagshälsa. Han finns nu i vårt second opinion-team där han bidrar med sitt omfattande nätverk och medicinska kunnande.

Hur går det till?

Du kontaktar oss på telefon eller mail. Efter att du godkänt våra villkor ställer vi lite frågor om fallet. Vi söker sedan rätt specialist och hör av oss till dig för att antingen neka fallet eller acceptera och be om fullständigt underlag för att kunna bedöma det. Du sänder materialet till oss per post eller i ett särskilt mailsystem. Vår specialist granskar materialet och begär komplettering vid behov. Du får utlåtandet per post eller i samma mailsystem.

Varför Second Opinion?

Med en andra medicinsk bedömning ökar chansen att rätt diagnos ställs och därigenom även att patienten får rätt vård. Dessutom minskar risken för över- eller underuttnyttjande av vård och behandling. Även om diagnosen och rekommendationerna förblir samma efter en bedömning inger den vetskapen en större trygghet hos patienten.

Vem arbetar våra läkare för?

Vi har ett litet eget team av specialister som arbetar åt oss. De ser över varje fall som kommer in och utser lämplig oberoende specialist i vårt nätverk. Våra oberoende externa specialister ska inte vara verksamma där du behandlats eller bor och inte ha ekonomiska eller andra incitament att bekräfta pågående behandling. Våra experter agerar självständigt och anlitas inte för den aktuella patientens behandling. Deras intresse är att du ska känna dig trygg med din vård och din behandling.

Vad är en Second opinion?

En Second opinion är en medicinsk utvärdering av tidigare utlåtanden om sjukdom (till exempel diagnos och behandlingsförslag) såsom medicinska journaler, röntgenbilder och annan dokumentation. Helt konkret är det en kort text där specialistens andra bedömning framgår. En Second opinion kan göras för att säkerställa att tidigare bedömning är korrekt. I många fall får patienten en förändrad diagnos eller annan rekommenderad behandling. I de fall där diagnosen visar sig vara korrekt kan patienten känna sig lugnare och mer nöjd.

Vem ska ha en Second opinion?

Om du känner tvivel kring ett behandlingsförslag eller en fastställd diagnos kan du få en Second opinion, likväl om du undrar över lämpligt behandlingsställe. 

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.