Vad är Systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är föreskrifter från Arbetsmiljöverket som beskriver hur man skapar säkra, friska och trivsamma arbetsplatser. Reglerna består av tolv paragrafer som ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver utföras.

Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. Det är varje arbetsgivares ansvar att se till att arbetsmiljöarbetet genomförs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bli en attraktiv arbetsgivare

Bli en attraktiv arbetsgivare

Att sätta sig in i föreskrifter och paragrafer kan kännas både överväldigande och trist men faktum är att ett fungerande arbetsmiljöarbete ger ekonomisk vinning, skapar rum för kreativitet och personlig utveckling samt adderar värde till ditt varumärke.

En annan viktig faktor är att det finns lagkrav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Genom att göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten kan man känna sig säker på att de sociala, organisatoriska och fysiska förhållandena på arbetsplatsen regelbundet ses över och att problem som uppkommer snabbt åtgärdas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Office space

Arbetsmiljöverkets fem steg för bättre arbetsmiljö

 1. Undersök arbetsmiljön
 2. Bedöm riskerna
 3. Åtgärda riskerna
 4. Skriv en handlingsplan
 5. Utvärdera om åtgärderna fungerat

Våra strategiska konsulter kan hjälpa till med:

 • Bedömning av ert systematiska arbetsmiljöarbete
 • Revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Framtagande av rutiner och policys
 • Utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (teoretiskt samt praktiskt genomförande)
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Stöd i myndighetskontakt som tex inspektionsmeddelande
 • Konstruering och utveckling av nya och befintliga rutiner för SAM
 • Säkerställning och bedömning av sanktionsföreskrifter för verksamheten

Kontakta oss för en kostnadsfri workshop online där vi ger tips på hur ni kan implementera systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen.

Ring oss på 08-27 57 50 eller mejla foretag@curando.se

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.