Curando

Curandos digitala hälsolösningar underlättar och effektiviserar för företag och primärvård.

Curando grundades 2016 och är idag ett renodlat SaaS-bolag som fokuserar på digitala tjänster inom förtagshälsa.

Kontakt

Agilit Svenska AB
Kung Oscars väg 11c
222 35 Lund

info@curando.se