Alla tjänster samlade under ett tak i en modern och lättanvänd plattform

Enkelt och effektivt.

Curandos tjänster är det självklara komplementet för att maximera hälsan i er verksamhet.

Beställarportal

En beställar- och kommunikationsportal där chefer snabbt och enkelt kan lägga beställningar inom företagshälsa och vårdrelaterade tjänster. Oavsett om det gäller rehabilitering, handledning, utredningar eller annat, läggs alla beställningar genom samma digitala process och hanteras därefter vidare i systemet.

En beställning läggs genom att skapa en ny order i beställarportalen där chefen anger vem/vad ärendet berör, och vilken typ av tjänst som ska beställas. Därefter går ärendet till verksamhetens företagshälsovård som ser till att den beställda tjänsten levereras och att ärendet följs upp.

Beställarportalen innebär en smidig hantering av alla typer av hälso- och vårdrelaterade tjänster en verksamhet kan tänkas behöva. Beställning går snabbt att lägga, dialog och uppföljning sköts direkt i ärendet, och historik och statistik lagras säkert och går lätt att överblicka i systemet.

icon-doctor-green

Onlinebokning

Bokningstjänst som smidigt kan anpassas för användning inom vilka områden som helst. Kan till exempel nyttjas av verksamhetens medarbetare för bokning av mötesrum eller av kunder för bokning av alla olika typer av besök.

 

Tjänsten konfigureras enkelt med hjälp av Curando för att passa verksamhetens behov. Bokningar till respektive resurs kan sedan läggas genom ett webbgränssnitt som inte kräver inloggning till Curandos plattform, medan resurserna kan överblicka sina bokningar via plattformen.

Onlinebokningen skapar en lättnavigerad lösning för att sköta alla former av tidsbokning en verksamhet kan tänkas behöva. Den är lika lätt att sköta som att använda, och ger en samlad historik av tidigare bokningar för eventuell uppföljning och statistik.

icon-laptop-green

Frånvarohantering

Sjuk och frisk-tjänst ämnad att samla samtliga medarbetares frånvaro på ett som samma ställe. En medarbetare gör snabbt och lätt sin frånvaroanmälan i Curandos gränssnitt, varpå medarbetarens chef blir notifierad och kan överblicka och kommunicera med frånvarande medarbetare genom samma gränssnitt.

 

Medarbetaren som frånvaroanmäler sig fyller i från vilket datum frånvaron gäller och eventuellt vilket datum denne förväntas vara åter, och kan om önskat även skriva ett meddelande till chef/företagshälsovård. Chefen och/eller företagshälsan blir notifierad om frånvaron och kan svara medarbetaren i frånvaroärendet och följa upp med medarbetaren under frånvarons gång.

Curandos frånvarohantering innebär en enkel och samlad bild av en verksamhets frånvaro där allt kan skötas från samma gränssnitt, istället för att som chef till exempel behöva hantera frånvaro via telefon/sms. Historiska frånvaroärenden lagras på ett säkert sätt för möjlighet att följa upp avslutade ärenden och ta ut statistik, till exempel i syfte att upptäcka mönster i frånvaron och kunna förebygga framtida frånvaro.

icon-bed-green