Investerare

Nyheter

Agilit Holding AB - Företrädesemission och Notering​

2021-12-22

Välkomna att teckna aktier i Agilit Holdings nyemission inför notering på Nasdaq First North. Emissionens teckningstid löper mellan 22 december 2021 och 10 januari 2022.

Ta del av erbjudandet här.

Finansiell kalender

Delårsrapport andra kvartalet 2021: 27 augusti 2021
Delårsrapport tredje kvartalet 2021: 26 november 2021
Bokslutskommuniké 2021: 25 februari 2022