Investerare

Nyheter & pressmeddelanden


Kallelse till extra bolagsstämma 2024-02-06
2024-01-19

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 februari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Till pressmeddelandet
Till dokument
______________________________________

Kallelse till årsstämma 2023-06-30
2023-06-06

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Till pressmeddelandet
Till dokument
______________________________________

[stock_market_widget type="card" template="chart5" color="default" assets="CUR.ST" api="yf" style="background: #234cbe; color: #fff;"]