Investerare

Nyheter & pressmeddelanden


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA
2022-11-17

Igår, den 16 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Agilt Svenska AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Till pressmeddelandet
______________________________________

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
FRE, OKT 28, 2022 14:15 CET

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (pub), 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Till pressmeddelandet
______________________________________

Alla nyheter och pressmeddelanden

[stock_market_widget type="card" template="chart5" color="default" assets="CUR.ST" api="yf" style="background: #234cbe; color: #fff;"]