Ledning & styrelse

Ledning

Johan Tinnerholm

Verkställande Direktör

Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Lund och UNC USA.

Född 1985. Curando Nordic:s VD, Johan Tinnerholm, har gedigen erfarenhet av IT-bolag, både i form av startups såväl som globalt växande börsbolag. Han började som VD i Curando den 3 februari 2020. Tinnerholm kommer närmast från Safeture AB (publ) där han de senaste fem åren varit COO med lednings- och kundansvar. Han har bred erfarenhet av att jobba med IR, strategiskt arbete samt produktutveckling inom IT och marknad. Han är statsvetare och ekonom med utbildning i Sverige och USA. Johan har ett starkt teknikfokus, som kombinerat med en djup förståelse för kunders behov kommer väl till pass när det gäller att driva Agilits utveckling framåt.

Övriga uppdrag
Inga övriga relevanta uppdrag.

Avslutade uppdrag
COO på Safeture AB. Ordförande Utrikespolitiska Förbundet Sverige.

Innehav i Agilit
Johan Tinnerholm kontrollerar 3 800 000 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Åke Knutsson

Ekonomichef

Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, examen 1980.

Född 1955. 2009–2011 var Åke Knutsson finanschef hos Prestando Group, som levererar pressade högkvalitativa ståldelar till europeiska och amerikanska bilindustrin. Innan dess 2006–2009 var han VD för A Clean Partner International AB, ett företag som utvecklar och säljer industriella rengöringsämnen. Från 2000 till 2006, vice VD och Chief Operating Officer för Biomet Cementing Technologies AB, en del av den internationella Biomet Group som är en av världens ledande tillverkare av medicinteknik. Knutsson har senast varit CFO på det listade bolaget Safeture AB från 2014 och tillträdde på Agilit i juli 2019.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande InnovaTeam AB och Torqwell AB. Styrelseledamot Zaccus Consulting AB, styrelsesuppleant i FHVCare i Sverige AB, Moroxite F AB, Moroxite T AB och Moroxite I AB.

Avslutade uppdrag
Finanschef Prestando Group. VD för A Clean Partner International. Vice VD och COO Biomet Cementing Technologies. CFO Safeture AB.

Innehav i Agilit
Åke Knutsson kontrollerar 1 272 102 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Styrelse

Semmy Rülf

Styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom, Lund.

Född 1950. Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och den medicinska teknikindustrin, bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Han har varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivo Perfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Han är också Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Safeture AB, styrelseledamot i Moroxite AB, Moroxite F AB, styrelseledamot i Moroxite I AB, styrelseledamot i Moroxite T AB, Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

Avslutade uppdrag
Tidigare VD Axis Communications och ProstaLund, regional direktör för Visit Sweden, styrelseledamot i BiBBInstruments,

Innehav i Agilit
Semmy Rülf kontrollerar 14 975 520 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars Lidgren

Styrelseledamot

Utbildning: Läkarexamen och professor Lunds Universitet.

Född 1943. Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella bolag.

Övriga uppdrag
Styrelseledamot för Bone Support AB, styrelseledamot i Algora AB, Moroxite AB, Moroxite F AB, Moroxite I AB samt Moroxite T AB.

Avslutade uppdrag
Klinikchef. Grundare till bolagen Scandimed, AM e-Consulting och GWS Production.

Innehav i Agilit
Lars Lidgren kontrollerar 30 508 577 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Fredrik Thafvelin

Styrelseordförande

Utbildning: Läkare, ledarutbildning TMI, IMD Business School.

Född 1949. Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter 18 år som läkare på sjukhus och inom öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept i Norge och Sverige. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB samt vice VD i Capios europeiska verksamheter. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Otiga Group AS.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande Otiga Group AS, Clockwork AB och Söder & Co AB.

Avslutade uppdrag
Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio, VD Axess Norden och Feelgood Svenska AB. Tidigare styrelseordförande i Transmedica A/S, Feelgood AB, Volvat AS och Capio St. Göran med flera.

Innehav i Agilit
Fredrik Thafvelin kontrollerar 28 222 054 aktier i Agilit privat eller via bolag (varav 3 333 333 aktier är utlånade till Erik Penser bank för likviditetsgarantin).

Beroendeställning
Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Petter Øygarden

Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonomexamen samt MBA-examen, American Graduate School of International Management, Glendale, USA.

Född 1956. Petter Øygarden är arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och verkställande direktör för Bratsberg Gruppen AS. Petter Øygarden har 20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg Gruppen och ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Petter Øygarden har dessutom internationell erfarenhet från en position som verkställande direktör i ett amerikanskt teknologiföretag.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Bratsberg Gruppen-koncernen med dotterbolag, Øygarden Eiendom AS och Progressio Brage Finans AS. Styrelseledamot i Heimgard Bolig AS. Verkställande direktör i Bratsberg Gruppen AS.

Innehav i Agilit
Petter Øygarden kontrollerar 14 687 068 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Johan Assarsson

Styrelseledamot

Utbildning: Fil kand Lunds Universitet.

Född 1962. Johan Assarsson var fram till 2020 VD för Inera, regionerna och landstingens IT-bolag. Assarsson har varit regiondirektör i Västra Götaland och departementssekreterare. Han har även varit ordförande respektive styrelseledamot i bland annat Inera, Apoteket, Norlandia Care och Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag
Ordförande Apotek Produktion & Laboratorier AB, styrelseledamot Pulsen Omsorg AB, styrelseledamot Prodesse Management AB, styrelseledamot Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Avslutade uppdrag
VD för Inera, ordförande och ledamot i Inera, Apoteket, Norlandia Care, Göteborgs Universitet.

Innehav i Agilit
Johan Assarsson innehar inga aktier i Agilit.

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Morgan Eilenberg

Styrelseledamot

Utbildning: Ekonomie Magister Lunds Universitet.

Född 1976. Morgan Eilenberg har arbetat bland annat som Senior Director på Sobi, nordisk Strategic Manager på Biovitrum och Brand Manager på Eli Lilly. Tidigare nordisk Head of Operations på Ashfield inom UDG Healthcare. Han är nu CEO i dotterbolaget Compass Interim Management AB samt Partner i Compass Human Resources Group som har verksamhet i Norden och UK.

Övriga uppdrag
VD och styrelseledamot i Compass Interim Management AB, styrelseledamot i Compass Rekrytering & Utveckling AB, styrelseledamot i Unlock Potential AB.

Avslutade uppdrag
Senior Director, Sobi. Nordisk Strategic Manager på Biovitrum. Brand Manager på Eli Lilly. Nordisk Head of Operations på Ashfield inom UDG Healthcare.

Innehav i Agilit
Morgan Eilerberg kontrollerar 2 500 000 aktier i Agilit privat eller via bolag.

Beroendeställning
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.