Curando tillhandahåller digitala tjänster med fokus på hälsa och företagshälsovård

icon-laptop-green
IT och digitala lösningar

Curando är en SaaS-leverantör som primärt tillhandahåller digitala system med fokus på hälsa och företagshälsovård. Spetskompetensen ligger därav inom vård och företagshälsa, men Curando har breda och vältonade kunskaper inom IT och digitala lösningar i allmänhet.

Förenklad hantering

Lösningarna bygger i samtliga fall på att skapa enkelhet i allt från hanteringen av sjukfrånvaro till beställning av tjänster, bland annat genom att sömlöst integrera vår plattform mot övriga system som förekommer i en verksamhet.

Lättarbetat

Målet är att kunna erbjuda en lösning som passar in i alla verksamheter, oavsett vilka förutsättningar som redan finns. Curandos verktyg ska vara lätta att ta till sig och integrationslösningarna ska göra så att man snabbt kommer åt att göra det man behöver, oavsett vilken roll man fyller i sin verksamhet.

Curando ska vara en självklar leverantör när det behövs smarta digitala sätt för att hantera det dagliga hälsoarbetet och på samma gång förebygga hälsoproblem.
Historik

Curando grundandes 2016 (då under namnet Rethinking Care) och var på den tiden en helhetsleverantör av företagshälsovård och hälsotjänster. Med avstamp i den verksamheten formades sedan Curando i sin nuvarande skepnad, en renodlad SaaS-leverantör med välutvecklade verktyg baserade på många års erfarenhet av digitalisering och hälsa. Under 2021 förvärvade Curando bolaget FHVCare, en välrenommerad leverantör av digitala beställar- och kommunikationstjänster, och har sedan dess kunnat integrera FHVCares tjänsteutbud i Curandos plattform.

Curando har varit börsnoterat på Nasdaq Stockholm First North under namnen Curando Nordic AB (CUR) samt Agilit Holding AB (AGILIT). Curando är idag en del av bolaget Agilit Svenska AB.

Kontakt

Hör gärna av dig till info@curando.se om du vill veta mer!

0%