Om Curando

Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, fysiska så väl som digitala tjänster.

I Curando ingår dotterbolaget Agilit som i över tio år har utvecklat digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom den privata och offentliga sektorn.

Sedan slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept som utvecklats under de år som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.

Vi digitaliserar hälsoarbetet på ditt företag.

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund.

Curando erbjuder som renodlad SaaS-leverantör en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe.

Med modern teknik ger vi företag och vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa på företag. Ett nytt verktyg för ett snabbt växande problem.

Våra kunders och partners olika behov är alltid i fokus och vi anpassar våra digitala tjänster utifrån detta.

Vår erfarenhet

Leverantör av hälsotjänster

Under Curandos tid som en leverantör av hälsotjänster utvecklade vi flera system ämnade att hantera våra interna processer, vilka täckte bland annat webbokning, ärendehantering, sjuk- och friskanmälan och rehabuppföljning. Uppdaterade varianter av dessa funktioner är givetvis inkluderade i Curandos nya plattform, redo att appliceras i er verksamhet enligt önskemål.

Undersökningar & statistik

Under Curandos många år av att utveckla olika typer av system har vi byggt allt från avancerade statistikmotorer till fullt automatiserade hälsoanalyser. Vi har gott om erfarenhet av att samla in, lagra och behandla data på korrekta och säkra sätt, samt att tydligt och intuitivt redovisa resultaten.

Journalsystem

Curando har byggt och driftat API:er mot ett flertal journalsystem och deras relaterade integrationslösningar. Dessa innefattar BokaDoktorn, Cambio Cosmic, CGM Journal III, Sectra RIS, HL7, Nationella tjänsteplattformen (Inera), m.fl. Dessa integrationer har i stor utsträckning varit till för att hantera olika bokningslösningar (ofta våra egna), samt för hantering av patientdata.

…och mycket mer.

Genom vår gedigna erfarenhet av system- och integrationslösningar mot vård- och hälsosektorn har vi goda kunskaper om vilka krav och behov som kan förekomma, samt hur vi bäst kan tillmötesgå dem. Har du några system eller funktioner du upplever skulle kunna förbättras eller borde integrera bättre med andra delar av verksamheten? Tveka inte att höra av dig till info@curando.se, så återkommer vi för en dialog om hur vi kan hjälpa till!

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information