Våra kunder och partners

Följ vår blogg Curando Insights

Här hittar du kunskap, nyheter och trender inom arbetsmiljö och hälsa – och senaste nytt om oss på Curando.

 

Med lång erfarenhet, en snabbrörlig organisation och flexibla hälsotjänster tar vi företagens hälsoarbete till nästa nivå

 • Proaktiv strategi

  Vi ser företagshälsa ur ett större perspektiv. Rätt investeringar på grupp- och organisationsnivå sparar pengar.

 • Hälsoekonomiskt fokus

  Både medarbetare och företag ska må bra. Ökade frisktal, bättre arbetsmiljö och prisvärda tjänster ökar lönsamheten.

 • Kunddrivna tjänster 

  Med vårt stora nätverk av specialister inom vård, hälsa och arbetsmiljö kan vi anpassa våra tjänster helt efter era behov.

 • Helhetsleverantör av vård och hälsa

  Dina medarbetare får ett unikt skyddsnät oavsett besvär. Du behöver enbart ha kontakt med en aktör.

 • Statistik och mätbarhet

  Våra digitala verktyg ger er statistik över företagets mående. Det gör det enkelt att plocka upp tidiga signaler på ohälsa.

 • HealthPlace

  I vår portal på nätet samlar du företagets alla hälsoärenden, ser er statistik och kommer enkelt åt alla era tjänster.

Prisvärda abonnemangstjänster för en
 välmående arbetsplats

Våra abonnemangs- och instegstjänster fungerar både för dig som vill komma igång med hälsoarbetet och dig som behöver komplettera en befintlig företagshälsa. Med en av dessa huvudtjänster får du även tillgång till våra tilläggstjänster för avrop.

Bra första steg

Arbetsmiljöchecklistan av Curando

Arbetsmiljö­checklistan

Få koll på lagen och anpassad handlingsplan! Arbetsmiljöchecklistan är ett digitalt verktyg där du enkelt får reda på hur väl ni följer arbetsmiljölagen. Dessutom får du konkreta råd och tips på vad just ni behöver göra för att uppfylla minimikraven för lagen.

Läs mer

Abonnemang

Hälsoväxeln

Hälsoväxeln

Effektiv vård och hälsa för företag, på ett och samma ställe. Här får du och dina medarbetare snabbt kontakt med sjuksköterskor som ger medicinsk rådgivning, bokar vårdbesök med korta väntetider och slussar er vidare till rätt specialist i alla övriga hälsorelaterade ärenden.

Läs mer

Abonnemang

Sjuk och Frisk – digitalt verktyg av Curando

Sjuk och Frisk

Digital hantering av sjukfrånvaro och hälsostatistik. Dina medarbetare kan enkelt anmäla sjukdom, snabbt få rådgivning och hjälp till rätt vård. Du som arbetsgivare får unik statistik över dina medarbetares hälsa så att du kan agera innan de stora problemen uppstår.

Läs mer

Abonnemang

Hälsokollen – Få koll på företagets hälsa med smarta verktyg

Hälsokollen

Mätverktyg och hälsoplan som förenklar hälsoarbetet. Med engagerande digitala verktyg får du och dina medarbetare överblick över er egen och den samlade hälsan på arbetsplatsen.

Läs mer

Tilläggstjänster som gör ditt arbete ännu enklare

Med en av våra huvudtjänster har du också möjlighet att avropa alla våra tilläggstjänster. I vårt stora nätverk hittar du en mängd hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter. Nedan ser du ett axplock:

Ikon till hälsovägledning

Arbetsmiljö

Ikon för hälsa

Friskvård

 • Friskinitiativet We+
 • Gruppträning på jobbet
 • Friskvård för företag
Ikon för rehabilitering

Rehabilitering

 • Arbetsträning
 • Kompetensutveckling och omskolning
 • Anpassning av arbetsplatsen
Avropa läkare, psykolog, m.m. hos Curando

Vård och hälsa

Ikon för teamutveckling

Krishantering

 • Handlingsplan
 • Åtgärder
 • Krisövningar

Samla alla dina hälsoärenden i HealthPlace

Vår portal HealthPlace fungerar som din ”One point of contact” för alla dina hälsoärenden. Här kan du och dina medarbetare enkelt komma åt de tjänster som ingår i ert avtal. Ni kan till exempel se statistik, gå utbildningar, göra sjuk- och friskanmälan och få sjukvårdsrådgivning.

Läs mer om HealthPlace

Det är smart att skapa riktigt bra arbetsplatser

Att skapa en bra och trygg arbetsmiljö har många fördelar. Vet du till exempel hur stor den verkliga skillnaden kan vara mellan att arbeta hälsofrämjande och att agera först när ohälsa är ett faktum?

Proaktivt arbete

Ostrukturerat arbete

Reaktivt arbete

 1. Hög effektivitet och produktivitet
  Att jobba proaktivt är smart. Det finns exempel på att hälsofrämjande åtgärder är 15 gånger mer lönsamt än att vänta in intäktsbortfall vid en sjukskrivning.
 2. God trivsel och arbetsglädje
  Att se till att medarbetare mår bra både privat och på jobbet bidrar till ökad arbetsglädje och trivsel för individen, vilket även tenderar att smitta av sig i resten av gruppen.
 3. Ökat kunskapskapital och employer branding
  Att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetare mår bra lockar till sig nyckelkompetenser som stannar längre, eftersom de får utrymme att utvecklas.
 4. Hög kreativitet och tankeverksamhet
  Att investera i medarbetarnas kondition ökar både det kreativa tänkandet och minnesförmågan, vilket förstås skapar större värde för företaget.
 1. Sämre koncentration & sänkt produktivitet
  En medarbetare som börjar må dåligt både psykiskt och fysiskt får svårare att koncentrera sig och får mindre gjort, vilket även leder till lägre lönsamhet.
 2. Ökad stress & osäkerhet
  En medarbetare som känner negativ stress kopplad till arbetet drar sig undan socialt och upplever en minskad trygghet på arbetsplatsen.
 3. Högre personalomsättning & kunskapsförlust
  En medarbetare som börjar må dåligt byter oftare jobb vilket leder till att viktigt humankapital och kunskap försvinner.
 4. Lägre nivåer på leveranser & irrationellt tänkande
  En medarbetare som börjar må sämre prioriterar oftare fel, får sämre slutledningsförmåga och får därför svårare att slutföra sina uppgifter.
 1. Mycket kostsam rehabilitering
  När en sjukskrivningen har varat länge, kanske över ett år, kostar en rehabilitering ofta väldigt mycket, ibland lika mycket som det är värt att få tillbaka medarbetaren.
 2. Förlorad kompetens ger stora kostnader
  Endast 2 eller 3 av 10 långtidssjukskrivna för arbetsrelaterad ohälsa brukar komma tillbaka till full produktion i arbetet igen.
 3. Långa sjukskrivningar och psykisk ohälsa
  Ju längre en medarbetare har mått dåligt utan stöd, desto längre blir ofta sjukskrivningarna för exempelvis utmattningssyndrom och förslitningsskador.
 4. 0% arbetsförmåga
  En medarbetare som mår väldigt dåligt kan knappast leverera eftersom allt fokus behöver läggas på att bli frisk.

Proaktiv företagshälsa: 10 000 kr / år

Baserat på material från nyckeltalsinstitutet

Håll medarbetare friska och spara pengar
Chansen att lyckas med rehabilitering, om man kan rehabilitering vill säga, kan vara så hög som 80 % om man fångar upp ohälsa i tid. Insatsen behöver inte kosta så mycket, kanske 10 000 kr i tid och pengar.

Tidiga insatser ökar chansen att lyckas
Det är ofta värt mycket mer att lyckas med rehabilitering än vad själva insatsen kostar. Det finns exempel på att det räcker att lyckas en gång på 15 eller en gång på 20 för att det ska vara lönsamt att satsa.

Reaktiv företagshälsa: 100 000 kr / år

Baserat på material från nyckeltalsinstitutet

Att vänta in problemen gör åtgärderna dyrare
När en medarbetare redan mår dåligt och har varit sjukskriven länge, kanske ett år eller längre, kostar en rehabilitering ofta kring eller över 100 000 kronor.

Sena insatser minskar även chansen att lyckas
Sannolikheten att lyckas få tillbaka en långtidssjukskriven i fullt arbete är mindre än 20 – 30 %. Då har företaget ofta tagit de stora kostnaderna för sjukskrivningen, produktionsstörningar och rekrytering av ersättare. Tyvärr finns många exempel på att värdet av att lyckas med en sen rehabilitering, inte är värt vad det kostar.

Vi är en digital och strategisk hälsopartner

Curando är en helhetsleverantör av moderna hälsotjänster för företag. Vi arbetar för att hålla medarbetare friska, företag lönsamma och skapa attraktiva arbetsplatser. Genom att erbjuda verkligt proaktiva hälsotjänster som bygger på mätbarhet, flexibilitet och hälsoekonomisk strategi hjälper vi dig att möta morgondagens krav på hälsosamma arbetsplatser.

 • Proaktivt, mätbart och kostnadseffektivt
 • Hälsotjänster som komplement eller helhetslösning
 • Snabbrörlig, flexibel och modern organisation

För att kunna implementera proaktivitet i hälsoarbetet krävs inblick i hur det verkligen ser ut inom organisationen. Vi erbjuder därför verktyg som bygger på statistik och mätbarhet, och hjälper dig kartlägga och kontinuerligt mäta företagets hälsa. Det gör att du kan välja rätt förebyggande insatser, snabbt utvärdera och anpassa ert hälsoarbete – istället för att agera när ohälsan redan är ett faktum. Det sparar stora pengar och bekymmer.

Våra tjänster fungerar både som helhetslösning och som komplement när du har en befintlig företagshälsa, oavsett hur långt ni kommit i ert hälsoarbete. Tjänsterna är flexibla och utformade för att vara enkla att implementera som en naturlig del av det dagliga arbetet, oavsett typ av verksamhet. De är dessutom anpassade för att kunna stödja er i det systematiska arbetsmiljöarbetet där analys, riskbedömning, åtgärd och utvärdering är grundstenarna i den cykliska processen.

 

Vår organisation är snabbrörlig och uppbyggd för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa er möta framtidens krav på hälsosamma arbetsplatser. Vi erbjuder därför inga universallösningar som passar alla typer av företag och låser oss därför inte till ett färre antal kostsamma kompetenser. Istället har vi ett stort nätverk av specialister inom vård, hälsa och arbetsmiljö att anlita efter era behov. Det gör våra tjänster prisvärda, effektiva och flexibla.

Office space

En utarbetad strategi för hälsa och arbetsmiljö adderar verkligt värde till ditt varumärke

Den allra viktigaste faktorn när man söker jobb idag är livsbalans. En bra arbetsgivare förväntas kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som aktivt jobbar med arbetsmiljö, hälsa och utveckling. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Hur ligger ni till i ert arbetsmiljöarbete?

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Missa inte nya artiklar

Få mail så fort Curando Insights publicerar något nytt

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.