Rethinking health for a digital generation.

Curando-familjen

Curando ingår i koncernen Rethinking Care, ett börsnoterat bolag där verksamheterna Curando Företag, Curando Privat och Curando Försäkring tillsammans med den digitala plattformen Agilit bildar en helhet för moderna hälso- och vårdlösningar.

Moderna hälsotjänster genom samverkan

Curando Privat

Curando Privat

  • Behandling, rådgivning, remisser och recept
  • Vård via videosamtal eller meddelande
  • Vägledning och bokning av vård vid rätt instans
Curando Corporate

Curando Företag

  • Strategiska och mätbara lösningar
  • Helt kunddrivet för rätt fokus
  • Digital portal för sammanhållen företagshälsa
Curando Försäkring

Curando Försäkring

  • Partner åt försäkringsbolag
  • Försäkringstagaren får alltid kontakt med våra sjuksköterskor utan långa väntetider
  • Vårt ärendehanteringssystem håller ihop ärendet genom hela kedjan
Agilit - Curandos digitala plattform

Agilit - Skapa värde med digitala verktyg

Den gemensamma nämnaren för våra verksamheter är den digitala plattformen Agilit som erbjuder enklare, säkrare och mer lönsamma processer.

Agilit ger översikt, tar bort onödigt manuellt “dubbelarbete” och eliminerar risken för misstag. Genom att flytta tid från administration och väntan frigörs resurser för bättre vård med mindre insats.

Läs mer om Agilit

Kundansvarig säljare sökes

I rollen som kundansvarig blir din huvuduppgift att självständigt hämta, driva och utveckla affärer hos befintliga och nya kunder. Du kommer i vissa fall projektleda kunden genom hela hälsoarbetet. Du kommer att arbeta med kunder av olika storlekar och projekt där uppdragens omfattning varierar.

Läs hela annonsen

Nyhetsbrev från Curando Företag

Vill du hänga med på vår resa?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.