Pressmeddelande

Agilit Holding AB (publ): RightBridge Ventures AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning samt ändring av föreslaget namnbyte.

  • Publicerad: 2022-09-15
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Nuvarande firma Agilit Holding AB (publ), som planeras namnändras till RigthBridge Ventures Group AB (publ), erhöll den 17 augusti 2022 ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivning i detta ärende publiceras idag på Agilits hemsida www.curando.se. Vidare ändras föreslaget namnbyte på Agilit Holding AB från tidigare kommunicerat 'RightBridge Group AB' till 'RightBridge Ventures Group AB'.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Slutligt beslut om förvärv av RightBridge Ventures AB (publ) samt utdelning av aktierna i Agilit Holding AB (publ) till Agilit Holdings nuvarande aktieägare planeras fattas på extra bolagsstämman i Agilit Holding den 29 september 2022. Sedan tidigare har aktieägare av Agilit som tillsammans innehar 42 procent av totalt antal aktier åtagit sig att rösta för Transaktionen.

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curando.se.  Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mail: info@amudova.se.

Om RightBridge Ventures AB

RightBridge är ett bolag som förvärvar och investerar i företag inom gaming och esport. Genom att aktivt arbeta med portföljbolagen och hjälpa dem att skala upp verksamheterna, samt att skapa samarbeten och synergier portföljbolagen emellan, förbättrar RightBridge förutsättningarna för effektivt tillväxt. RightBridge skapar således ett ekosystem för portföljbolagen drivet av de synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologi som uppstår inom RightBridge. 

RightBridge har per idag sju stycken portföljbolag, med ägarandelar som spänner mellan 8  till 100 procent, varav fyra överstiger 50 procent. Vidare delas innehaven in i två segment:

METAVERSE-segmentet: Lilmix Esport AB, Team Singularity ASp, eSport Pulze AB och Esports Players League (ESPL).  Segmentets portföljbolag fokuserar på att utveckla      esport- och spel     communities      till en engagerande upplevelse.

INFRASTRUKTUR-segmentet:1337 eSports AB, KNACKS Sp. z. o. och KnotOK AB. Segmentets portföljbolag stödjer leveransen av METAVERSE-segmentets upplevelse med a) teknik och b) Know – how. Segmentet levererar till varumärken och företag som vill bygga spännande digitala konsumentupplevelser.

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 semmy.rulf@googlemail.com.

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-09-15

RightBridge Ventures Bolagsbeskrivning

Citat:

Bilder: