Pressmeddelande

Rättelse: Agilit meddelar en rättelse i den bolagsbeskrivning som presenterades om RightBridge Ventures AB

  • Publicerad: 2022-09-30
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding AB (”Agilit”) offentliggjorde den 15 september 2022 i ett pressmeddelande den bolagsbeskrivning som tagits fram i samband med det omvända förvärvet av RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). Följande meddelande är en rättelse.

Rättelsen avser informationen om det så kallade lockup avtalet. Rätt information är: ”Säljarna av RightBridge Ventures AB (org.nr 559244–3195) har åtagit sig att inte sälja cirka 84 procent av vederlagsaktier (”Aktierna”) som emitteras i samband med Transaktionen, vilket motsvarar cirka 78 procent av aktierna i Bolaget efter Transaktionen. Genom lock-up avtalet får aktieägare som innehar Aktierna inte, direkt eller indirekt, erbjuda, sälja, överlåta, överföra, pantsätta eller på annat sätt avyttra aktier under en period om 360 dagar efter Transaktionens genomförande”

Rätt beskrivning har tidigare offentliggjorts i pressmedelandet om det omvända förvärvet av Rightbridge Ventures, som Agilit publicerade den 22 juni 2022. Bolagsbeskrivningen, som finns tillgänglig på Agilits hemsida, har korrigerats enligt ovan. 

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30, semmy.rulf@googlemail.com

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-09-30

Release

Citat:

Bilder: