Pressmeddelande

Kommuniké från Rightbridge ventures AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

  • Publicerad: 2022-06-28
  • Senast ändrad: 2022-11-01

Agilit Holding avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB (”RBV”). Följande information gäller RBV årsstämma den 28 juni 2022.

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Rightbridge Ventures AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att återstående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val till styrelse och revisor och arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Magnus Leppäniemi, Stefan Lindeberg och Kenneth Arnström. Johan Rooth omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kr för år 2022.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Grant Thornton AB som revisionsbolag med Thomas Daae som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För mer information om RBV, se HÄR (https://www.rightbridge.se/news)

Stockholm den 28 juni 2022

Rightbridge Ventures AB (publ)

Om Agilit Holding AB

Agilit Holding AB (559058-5807) utvecklar ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Agilit Holdning AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser (Telefon +46 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Om RightBridge Ventures AB

RightBridge Ventures is a roll-up and investment company investing and acquiring companies in the esport and gaming industry with the objective to create an ecosystem that seeks synergies around revenues, marketing, sales, customer acquistion and technologies.

Kontakt:

Ytterligare information:

Kontakta Carlos Barrios, VD Rightbridge Ventures, Telefon: 070 511 25 79, E-mail: carlos.barrios@rightbridge.se 

alternativt

Kontakta Johan Tinnerholm, VD Agilit Holding, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2022-06-28

Kommuniké från Rightbridge ventures AB (publ) årsstämma den 28 juni 2022

Citat:

Bilder: