Utfall av riktad nyemission i Curando Nordic AB (publ)

  • Publicerad: 2020-01-24
  • Senast ändrad: 2020-01-24

Curando Nordic AB (”Curando”) delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma i Curando om riktad emission av lägst 4 000 0000 aktier och högst 24 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie. Beslutet finns i sin helhet härCurandos hemsida.

Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i den riktade emissionen och följande intressenter tecknade:

TecknareAntal aktier (st)      Belopp (SEK)
Semmy Rülf4 000 0001 000 000
Progressio Brage Finans AS*       1 000 000250 000
Carl Westin AB**4 000 0001 000 000
Algora AB***1 000 000250 000
Turn Around AS****2 000 000500 000


* Curandos styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.

** Christian Westin Jansson med familj är ägare av Carl Westin AB.

***Curandos styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB.

****Curandos CEO Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around AS.

Den genom emissionen förändrade ägarbilden är ännu inte färdigregistrerad hos Euroclear och Bolagsverket.

Genom emissionen tillförs Curando 3 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 30 000 kronor. Därutöver har Curando också genomfört en riktad nyemission medelst kvittning. Genom emissionerna kommer Curando:s aktiekapital att öka med 3 143 184,80 kronor till 5 445 333,80 kronor och totalt antal aktier efter genomförda emissioner uppgår till 54 453 338 aktier.

Curando:s styrelse och ledning bedömer att med ovannämnda likviditetstillskott kommer bolaget att ha tillräckligt med likvida medel under 2020 för att fortsätta utveckla verksamheten.

--

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 klockan 10:10 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Kontakt:

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-01-24

Release

Citat:

Bilder:

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.