Curando Nordic AB får bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

  • Publicerad: 2019-05-08
  • Senast ändrad: 2019-05-08

Curando Nordic AB (”Curando”) har tillförts 2,6 MSEK för att finansiera repositionering.

Styrelsen har enats om att tillföra Bolaget sammanlagt 2,6 MSEK för säkra rörelsekapital nödvändigt för den strategiska processen att renodla verksamheten som tidigare kommunicerats.

Finansieringen görs dels genom att direkta medel om 1,7 MSEK tillförs och dels genom att lön och styrelsehonorar läggs in som lån.

Det totala summan uppgår till 2,6 MSEK och finansieringen görs som brygglån som löper till 31 december 2021 med en årlig ränta på 6 % och som kan lösas i förtid om Bolaget så önskar.

Bolagets långsiktiga finansieringsplan kommer att presenteras tillsammans med reviderad affärsplan senast Q 3.

Curandos styrelseordförande Lars Lidgren kommenterar;
”Den 11 april gavs försöken upp att skapa lönsamhet i Curando Företags kompletta företagshälsa. Vår tro på den omfattande digitala plattformen som en fristående tjänst är dock oförändrat stark. Styrelsens bryggfinansiering ger nu Bolaget utrymme att utveckla sin strategi kring denna plattform.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post:fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 10:45 CET. 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Kontakt:

Filer:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-05-08

Pressmeddelande (PDF)

Citat:

Bilder:

Boka en demo

Vi kommer gärna ut och visar er mer om hur vårt koncept fungerar i praktiken och pratar om hur vi kan tillgodose just era behov.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

Källa: Nyckeltalsinstitutet

Antal anställda

30 st

Genomsnittslön per månad

25 000 kr

Andel anställda med
god kondition

25 %

Andel anställda med
riktigt dålig kondition

25 %

Ni löper en uppenbar risk att årligen förlora ca 3 Mkr i produktionsvärde

Vill ni veta hur det ser ut hos er på riktigt och höra hur våra beprövade metoder kan hjälpa er att öka produktionsvärdet?

Kontakta oss för mer information

Vi hör av oss!

Vi svarar gärna på dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Hör av dig!

Kontakta oss här eller ring oss på 046 – 38 67 40 om du vill veta mer eller beställa en second opinion.