Uppdatering gällande planerad notering

2023-04-19

Agilit Svenska AB senarelägger planerad notering på NASDAQ First North Growth Market.

Utifrån den plan Agilit lade upp och kommunicerade i samband med det omvända förvärvet bolaget genomförde i oktober 2022 så var tanken att åter notera bolaget på NASDAQ First North Growth Market nu i april 2023.

Styrelsen kommer nu skjuta på detta till augusti/september i år. Detta för att ge bolaget möjlighet att säkerställa nödvändig likviditet samt i övrigt skapa så bra förutsättningar som möjligt för en notering.

Det är inte idealiskt med en senareläggning, men med tanke på dom stora negativa förändringarna som skett i omvärlden de senaste månaderna, det samhällsekonomiska läget och nuvarande börsklimat bedömer styrelsen att det är nödvändigt.

Om du har vidare frågor kring detta vänligen kontakta styrelsen ordförande Fredrik Thafvelin på email fredrik.thafvelin@curando.se alternativt telefon +47 92 03 02 00.


Om Agilit Svenska AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Lund och Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.